CENACIEPŁA
38% netto, a nie jak pierwotnie zakładano 64% netto, o tyle ostatecznie wzrośnie cena ciepła systemowego w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w 2023 roku. Lokatorzy od dziś otrzymują skorygowane zaliczki za ciepło i ciepłą wodę.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego od czwartku (2 marca) rozsyła do swoich lokatorów skorygowane i ponownie przeliczone zaliczki na pokrycie kosztów ciepła obowiązujące od 01.01.2023 roku.

Zgodnie z wyliczeniami zaliczka na poczet centralnego ogrzewania, jak i na podgrzanie wody użytkowej będzie powiększona o 38% netto w porównaniu do ceny z września 2022 roku. Do tej kwoty trzeba będzie doliczyć jeszcze podatek VAT. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2023 r. polski rząd podniósł z 5 do 23% stawkę VAT na ciepło systemowe.

- Dokonane wpłaty w miesiącu styczniu i lutym 2023 r. podlegają rozliczeniu w saldzie lokalu – czytamy w informacji rozsyłanej przez TBS.

Przypominamy, że niższe, niż pierwotnie zakładano, podwyżki zaliczek na ciepło to efekt „wejścia w życie” znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Na podstawie „noweli” Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził do nowe taryfy dla przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju, w tym i dla naszej Elektrociepłowni.

Duży wpływ na działania parlamentu w zakresie nowelizacji ww. ustawy miały sygnały z wielu miast w kraju, w tym również apele Prezydenta Krzysztofa Chojniaka, a także protesty mieszkańców przeciwko wysokim podwyżkom cen ciepła systemowego (szczegóły w zakładce ciepłownictwo - kliknij TUTAJ).