Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

Realizacja kolejnego projektu za nami!

Wraz z 31 grudnia 2020 r. zakończyliśmy realizację zadania „Mediateka 800-lecia – zakup wyposażenia – etap III”, które zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie było w pełni dofinansowane przez MKiDN w kwocie 100.000,00 zł.

Dzięki dofinansowaniu wyposażyliśmy budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika - Mediateki 800-lecia w boksy akustyczne oraz stoliki wraz z krzesłami do strefy gier i animacji.

Boksy, które będą służyły jako miejsca „pracy cichej” dla czytelników oraz meble do prowadzenia zajęć edukacyjnych i animacyjnych bez wątpienia zwiększą potencjał biblioteki i podniosą jej atrakcyjność. Tego typu wyposażenie usprawni organizację pracy zarówno dla użytkowników jak i pracowników biblioteki.

Zadanie stanowiło jednocześnie kontynuację dotychczas realizowanych działań zmierzających do wyposażenia biblioteki, tak aby stała się miejscem nowoczesnym nie tylko jako budynek, ale i żeby jej wnętrze zapraszało do korzystania z zasobów i bogatej oferty instytucji.

 

Realizacja kolejnego projektu za nami!

Utworzono dnia 31.12.2020, 11:35