Czym regulować rzepak wiosną?

Rzepak ozimy jest rośliną dwuliścienną, która dla wielu gospodarstw jest cenną uprawą, ponieważ przerywa zmianowanie zbóż ozimych i kukurydzy. Wprowadzenie rzepaku do zmianowania niewątpliwie wpływa korzystnie na środowisko glebowe i pozwala na osiągnięcie wyższych plonów rośliny następczej. Sama uprawa rzepaku ozimego wymaga jednak intensywnej agrotechniki, w tym wczesnego zabiegu regulacji pokroju i zwalczania chorób.

Jakie choroby mogą występować w rzepaku wczesną wiosną?

Dobrze odżywione azotem rośliny rzepaku ozimego w fazie intensywnego wzrostu mogą być narażone na porażenie przez choroby. Dodatkowo infekcjom sprzyjają uszkodzenia liści i łodygi powodowane przez szkodniki oraz jej pęknięcia związane z dużymi różnicami temperatur pomiędzy dniem a nocą.

Rzepak ozimy zwykle porażany jest przez choroby w okresie jesieni, czyli wiosną dochodzi do wtórnych infekcji. Ich źródłem są porażone części roślin oraz obumarłe po zimie liście znajdujące się na powierzchni gleby.

W rzepaku wczesną wiosną występuje:

 • sucha zgnilizna kapustnych
 • czerń krzyżowych
 • szara pleśń
 • mączniak rzekomy kapustowatych
 • cylindriosporioza

Spośród wymienionych chorób największe znaczenie gospodarcze ma sucha zgnilizna kapustnych i do jej zwalczania należy przyłożyć dużą wagę. Zwalczają ją wszystkie zarejestrowane środki grzybobójcze przeznaczone do aplikacji w okresie wydłużania pędu rzepaku.

Dlaczego należy regulować pokrój rzepaku?

Rzepak po wznowieniu wegetacji pobiera intensywnie wodę i składniki pokarmowe, co przekłada się na szybki przyrost biomasy. W przypadku rzepaku, zwłaszcza w odmianach mieszańcowych niekorzystna jest zbytnia dominacja pędu głównego, ponieważ plon "tworzony" jest na rozgałęzieniach bocznych. Zastosowanie odpowiedniego produktu np., Caryx 240 SL, czy też Sierra 60 SL pozwala zmniejszyć intensywność wzrostu pędu głównego i "przekierować" energię do pędów bocznych.

Zastosowanie regulatora wzrostu wiosną nie tylko pozwala na lepszy rozwoju pędów bocznych, ale także ogranicza ryzyko wylegania. 

Niższy i bardziej zwarty łan ma większą sztywność mechaniczną, czyli jest mniej podatny na działanie warunków pogodowych, które mogą sprzyjać wyleganiu: intensywne opady atmosferyczne i wiatr.

Stojący łan w okresie wegetacji i podczas zbioru to same korzyści:

 • większa równomierność dojrzewania łuszczyn na pędach bocznych
 • zmniejszone ryzyko osypywania nasion
 • brak wyłamania łodygi pozwala na optymalne wykorzystanie sezonu wegetacyjnego do budowania plonu
 • zwiększona sprawność i tempo zbioru

Czym można regulować rzepak wiosną?

Regulację łanu rzepaku wiosną można przeprowadzić substancjami czynnymi, które mają działanie grzybobójcze i jednocześnie wypływają na tempo wzrostu uprawy. Do takich substancji czynnych można zaliczyć:

 • metkonazol
 • tebukonazol
 • paklobutrazol

Osobną grupę stanowią substancje czynne, które nie wykazują biologicznej skuteczności w zwalczaniu chorób, ale wpływają na pokrój roślin rzepaku:

 • chlorek mepikwatu
 • trineksapak etylu
 • proheksadion wapnia

Powyższe substancje czynne mogą występować w różnych produktach jedno i wieloskładnikowych. Przykładem połączenia dwóch substancji czynnych w jednym produkcie, który pełni funkcję regulatora wzrostu jest Caryx 240 SL (metkonazol + chlorek mepikwatu) lub Toprex 375 SC (paklobutrazol +difenkonazol). Zastosowanie gotowej mieszaniny formulacyjnej jest niezwykle wygodne, ale nie pozwala na elastyczny dobór dawki poszczególnych składników (różniących się właściwościami) do stanu plantacji.

Alternatywną do gotowych produktów, jest rekomendacja mieszaniny opryskowej, która zakłada połączenie fungicydu Sierra 60 SL z produktem zawierającym tebukonazol. Takie rozwiązanie zalecane jest do wiosennej ochrony rzepaku ozimego przez ekspertów z firmy Osadkowski.

Substancja czynna metkonazol zawarta w środku Sierra 60 SL ma bardzo dobre działanie grzybobójcze oraz regulacyjne. Warto podkreślić, że produkt działa w roślinie systemicznie, czyli zabezpiecza nowe przyrosty. Z kolei na choroby działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco. W związku, z tym jest bardzo przydatna do wiosennego zwalczania chorób i regulacji pokroju roślin rzepaku.