zdjęcie
Wypracowanie założeń do koncepcji zagospodarowania jeziora Bugaj i kąpieliska Słoneczko, to jedno zadań warsztatów, które od wczoraj prowadzi magistrat. Dziś drugi dzień warsztatów.
We wtorek (21.05) odbył się pierwszy dzień warsztatów projektowych zorganizowanych w ramach opracowywanej na zlecenie Urzędu Miasta „Koncepcji programu funkcjonalno-przestrzennego dla potrzeb zagospodarowania zbiornika Bugaj oraz kąpieliska Słoneczko wraz z terenami przyległymi”.
- Celem prowadzonych warsztatów są szerokie konsultacje społeczne i wypracowanie optymalnych rozwiązań dla obszaru objętego opracowaniem, przy udziale ekspertów lokalnych i zewnętrznych oraz samych mieszkańców miasta – relacjonuje wiceprezydent Adam Karzewnik.

Trwające przez dwa dni warsztaty przeprowadzane są w 2 sesjach.
- W pierwszej części warsztatów udział wzięli eksperci lokalni oraz zaproszeni eksperci zewnętrzni, którzy analizowali  m.in. możliwości poprawy jakości wody w zbiornikach. Omawiano potrzeby inwestycyjne oraz analizowano układ komunikacyjny i funkcjonalno - przestrzenny obszaru opracowania. W drugiej popołudniowej sesji uczestniczyli mieszkańcy miasta, radni, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta (m.in. przyrodników, wędkarzy) - informuje Katarzyna Szokalska, kierownik biura planowania rozwoju miata.
Podczas trwającej dyskusji obecni mogli wyrazić swoje uwagi i oczekiwania w zakresie zagospodarowania terenów.

W środę (22.05) drugi dzień warsztatów. Wówczas zaprezentowane zostaną wstępne założenia koncepcyjne, wypracowane podczas pierwszego dnia warsztatów projektowych. Warsztaty odbywają się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 (bud. A, sala nr 331, III piętro).
Serdecznie zapraszamy do udziału.