21 maja 2019 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się debata, której tematem wiodącym było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W spotkaniu wzięło udział 25 uczestników: kadra kierownicza piotrkowskiej jednostki, przedstawiciele władz miasta, samorządu terytorialnego, reprezentanci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Inspekcji Transportu Drogowego, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Komendant Straży Miejskiej.

Inicjatorem przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Głównym punktem debaty była dyskusja na temat zagrożeń i utrudnień związanych z przebudową autostrady A1 na odcinku remontu tej drogi. Poruszono również problemy związane z przebudową wiaduktów znajdujących się na terenie gmin podległych Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. insp. Krzysztof Mikułowski przedstawił zadania w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jakie spoczywają na funkcjonariuszach w danym obszarze.

Poprosił uczestników spotkania o współpracę dotyczącą omawianych problemów co pozwoli na wypracowanie modelu dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł.insp.Jacek Rzepkowski, na podstawie analizy zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa omówił zdarzenia drogowe, do których doszło na terenie podległym piotrkowskiej komendzie w okresie od stycznia do końca kwietnia 2019 roku. Według relacji mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na mapę, wskazał nadmierną prędkość jako jedną z najczęstszych przyczyn poważnych w skutkach zdarzeń drogowych. Kolejnymi zgłaszanymi przez mieszkańców jest zła organizacja ruchu oraz tranzyt samochodów ciężarowych. Podniesiony problem ruchu samochodów ciężarowych został omówiony przez prelegenta, szczególnie w zakresie niestosowania się do znaku drogowego B-5 ( zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) przez kierowców samochodów ciężarowych. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim – podinsp. Krzysztof Skrobek przekazał uczestnikom spotkania informacje dotyczące działań funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego. Wskazywał również na zwiększenie natężenia ruchu w związku z przebudową autostrady A1. Otwarta dyskusja, wskazane zagrożenia, pozwoliły na znalezienie rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców.