zdjęcie
Stowarzyszenie PAŁACYK zaprasza wszystkie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego miasta, do udziału w konkursie plastycznym „Wakacje wolne od uzależnień”. Prace konkursowe należy składać w swoich szkołach, świetlicach i pracowniach zainteresowań do najbliższego piątku (24.05).
Konkurs ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat uzależnień. Ukazanie zgubnych skutków picia alkoholu, palenia papierosów czy przyjmowania środków odurzających.
Tematy prac dla uczestników ze szkół podstawowych podzielone będą na dwie kategorie. Dla klas I–III temat prac to „Mój świat – wolny od uzależnień ”. Natomiast uczniowie z klas IV – VIII będą mogli wybrać temat : „Masz wpływ - wybierz marzenia, nie ryzyko!" lub „Nie zarzucaj sieci na życie”.
Ogłoszenie wyników nastąpi 31 maja. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną 3 nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o werdykcie jury telefonicznie.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia w załącznikach poniżej.