dsc0037-1-1675248139
Piotrkowski magistrat ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Roosevelta. Oferty w postępowaniu można składać do 5 kwietnia.
W tym roku miasto przystąpi do realizacji jednej z ważniejszych inwestycji w południowej części miasta - remontu ulicy Roosevelta. Zadanie realizowane będzie na odcinku od ronda Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 do ulicy Towarowej oraz od ulicy Wroniej do Granicznej.

Zakres inwestycji jest bardzo szeroki i obejmuje przebudowę drogi wraz z mediami znajdującymi się pod powierzchnią ziemi.
- Bardzo ważne będzie wybudowanie długiego fragmentu kanalizacji deszczowej. Przebudujemy również wodociąg i „sanitarkę”. Po stronie południowej znajdzie się chodnik i ścieżka rowerowa, a po północnej chodnik. Przebudujemy zatoki autobusowe, parkingi znajdujące się wzdłuż drogi, ustawimy oświetlenie led oraz elementy małej architektury – przybliżała szczegóły inwestycji Marzena Kacperczyk, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji.

Jako pierwszy zostanie wykonany fragment od ul. Wroniej do ul. Granicznej, ponieważ magistrat posiada już dokumentację techniczną tego odcinka. W trakcie prowadzenia robót drogowych na wspomnianym fragmencie firma równolegle będzie przygotowywała dokumentację techniczną dla odcinka od Żeromskiego do Towarowej, ponieważ inwestycja będzie realizowana w formule „projektuj i buduj”.
Oferty w postępowaniu można składać do 5 kwietnia. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Przypominamy, że miasto pozyskało blisko 27 mln zł dofinansowania na modernizację ulicy Roosevelta z programu rządowego „Polski Ład”. Termin realizacji przedsięwzięcia poznamy po ogłoszeniu przetargu, natomiast urzędnicy szacują, że okres ten wyniesie około dwóch lat, licząc od dnia podpisania umowy z wykonawcą.
To już drugie postępowanie przetargowe na remont ulicy Roosevelta. W III kwartale 2022 roku piotrkowski magistrat ogłosił przetarg, który miał wyłonić wykonawcę modernizacji ulicy Roosevelta na całym jej odcinku, czyli od ronda Żołnierzy Wyklętych do granic miasta. Inwestycja miała być realizowana w oparciu o pozyskane dofinansowanie z programu "Polski Ład". Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu opiewała na kwotę ponad 78 mln zł. Przewidywana wartość inwestycji oszacowana była na kwotę ok. 29 mln zł, dlatego zdecydowano wówczas o unieważnieniu przetargu.

Miasto nie poddało się. Prezydent Krzysztof Chojniak podjął rozmowy w sprawie możliwości modyfikacji zakresu inwestycji, aby w oparciu o pozyskane dofinansowanie zrealizować zadanie. Premier RP pod koniec ub. r. zadeklarował, że taka zgoda będzie udzielona naszemu miastu. Promesa dotarła do Urzędu Miasta pod koniec stycznia.