DSC_8857
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 odbył się VII Piotrkowski Festiwal Nauk Technicznych, czyli jedno z największych przedsięwzięć edukacyjnych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, promujących wartości kształcenia technicznego.
 
Motywem przewodnim tegorocznej edycji była sztuczna inteligencja i rzeczywistość, poszerzona o łączenie świata rzeczywistego z wirtualnym.
- Głównym celem Festiwalu było przedstawienie młodzieży zagadnień energetyki odnawialnej, budownictwa czy geodezji i informatyki w przyjaznej odsłonie sprzyjającej uczeniu się. Uczestnicy brali udział w doświadczeniach, eksperymentach i warsztatach zorganizowanych w formie nowoczesnych stacji badawczych kierowanych przez profesjonalistów – podkreśla Edyta Wiernicka, dyrektor „Budowlanki” dziękując wszystkim wykładowcom, firmom partnerskim oraz sponsorom.

Zajęcia dla młodzieży odbywały się w poszczególnych klasach, w auli szkoły, a także na sali gimnastycznej. W festiwalu udział wzięli także wykładowcy uczelni wyższych, którzy przygotowali dla młodzież nie tylko wykłady, ale także warsztaty.

Honorowy Patronat nad Festiwalem objął Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak oraz Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer.