176760853183829621966289063820-1619680604
O ponad 280 tys. zł dofinansowania ubiega się piotrkowski magistrat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę ekopracowni w piotrkowskich szkołach. Jeśli starania zakończą się sukcesem na terenie miasta przybędzie pięć takich miejsc.
Nowe, innowacyjne pomoce naukowe, meble, sprzęt informatyczny oraz sprzęt audio-video mogą wkrótce poprawić jakość nauczania przedmiotów przyrodniczych w piotrkowskich szkołach. Miasto przy współpracy z pięcioma placówkami oświatowymi złożyło pięć wniosków do WFOŚiG na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu nowoczesnych ekopracowni.
- Każdy z projektów przygotowany został przez nauczycieli z poszczególnych szkół we współpracy z miejskimi urzędnikami. Sprzęt ma posłużyć do nauki poprzez konkursy wiedzy, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne oraz cykl zajęć łączących wiedzę przyrodniczą z zabawą – zaznacza Jolanta Kopeć, kierownik Biura Partnerstwa i Funduszy.

Dzięki utworzeniu takich pracowni szkoły wzbogacą się o nowoczesne pomoce naukowe tj. wirtualne laboratoria, okulary VR, modele anatomiczne 3D, tablice i monitory multimedialne, tablety, modele płyt tektonicznych, stacje pogody, atlasy multimedialne, rośliny i plansze edukacyjne. Ekopracownie nie tylko wzbogacają warunki nauczania, ale również przyczyniają się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej. 

W szkołach i przedszkolach od roku szkolnego 2020/2021 funkcjonuje już 6 nowoczesnych ekopracowni dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a 4 placówki zrealizowały autorskie programy edukacji ekologicznej podnoszące świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży. Więcej na tem temat można przeczytać TUTAJ i TUTAJ.
 
Poniżej przedstawiamy poszczególne wnioski szkół uczestniczących w konkursie:

SP 2 nazwa przedsięwzięcia „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim”
Wartość dofinansowania: 45.600 zł
Całkowita wartość projektu: 48.000 zł
Wkład własny: 2.400 zł (5%)

SP 8 nazwa przedsięwzięcia „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim”
Wartość dofinansowania: 60.000 zł
Całkowita wartość projektu: 63.157,89 zł
Wkład własny: 3.157,89 zł (5%)

SP 10 nazwa przedsięwzięcia „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim” – 
Wartość dofinansowania: 60.000 zł
Całkowita wartość projektu: 63.157,89 zł
Wkład własny: 3.157,89 zł (5%)

ZSP 2 nazwa przedsięwzięcia „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim”
Wartość dofinansowania: 57.000 zł
Całkowita wartość projektu: 60.000 zł
Wkład własny: 3.000,00 zł (5%)

ZSP 5 nazwa przedsięwzięcia „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim”
Wartość dofinansowania: 59.920 zł
Całkowita wartość projektu: 65.920 zł
Wkład własny: 6.000,00 zł (9,1%)