DSC_5665 (1)
Rondo u zbiegu ulic Kostromskiej i Polnej będzie nosiło nazwę "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". Tak zdecydowali radni podczas środowej (22.02) LXI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Uchwała wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
61. Sesja Rady Miasta rozpoczęła się od przegłosowania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz tegorocznym budżecie miasta.
Radni pochylili się także nad ustaleniem czasu bezpłatnego nauczania oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto. Rajcy podjęli także uchwałę w sprawie strefy płatnego parkowania mającą na celu ściągnięcie z osób z niepełnosprawnościami ciężaru pamiętania o ważności identyfikatora postojowego.  Uchwała  wyrównuje okres ważności identyfikatora do ważności Europejskiej Karty Parkingowej.
 
Punktem wrażliwym dzisiejszej Sesji Rady Miasta okazało się podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda u zbiegu ulic Kostromskiej i Polnej. Grupa 11 radnych zaproponowała nazwę "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". Jednak części radnym ta nazwa nie przypadła do gustu i zgłosiła wniosek formalny o zmianę nazwy na "Piotrkowskich Wolontariuszy". Jednak większość radnych najpierw odrzuciła ten wniosek i ostatecznie przychyliła się do pierwotnej propozycji.
 
Radni nadali również nazwę jednej z ulic na osiedlu "Leśna" nazwę „Bażantów”. Nowy trakt koresponduje z nazwami ulic sąsiednich usytuowanych na osiedlu oraz oddaje charakter okolicy. W sąsiedztwie nowej drogi znajdują się ulice o nazwach: „Myśliwska”, „Niedźwiedzia”, „Sarnia”, „Borsucza”.
Radni wprowadzili również zmiany w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim. O tym więcej wkrótce.