Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

zzzzz — kopia
Instytut Zdrowia MEDICALL zaprasza mieszkańców Piotrkowa oraz powiatu piotrkowskiego do do udziału w projekcie utrzymania aktywności zawodowej poprzez dietę i ćwiczenia pn: „Odchudzamy Łódzkie”.
Program skierowany jest do mieszkańców Piotrkowa oraz powiatu piotrkowskiego w wieku 30-65 lat, borykających się z nadwagą lub otyłością. Zaplanowane działania adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz osób najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku otrzymanych świadczeń, aby mogły podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową.

Dla każdego uczestnika akcji przewidziano: 
- 12 indywidualnych konsultacji dietetycznych oraz plan dietetyczny,
- 2 indywidualne konsultacje z psychologiem,
- 3 grupowe zajęcia z psychologiem,
- refundację zajęć aktywności fizycznej,
- refundację końcowych badań laboratoryjnych oraz konsultację lekarską.

Rezultatem działań będzie zmniejszenie średnio o 5% wyjściowej masy ciała uczestników zakwalifikowanych do projektu i uczestniczących w jego działaniach.
Szczegółowe informacje na www.medicall.com.pl oraz pod tel. 44 649 77 24