DSC_1833
Trwa remont konserwatorski murów obronnych znajdujących się przy placu Niepodległości oraz przylegających do nich schodów prowadzących w kierunku ul. Łaziennej-Mokrej. Odrestaurowanie fortyfikacji jest uzupełnieniem zakończonej niedawno kompleksowej modernizacji placu Niepodległości.
 
- Obecnie odnawiany jest kamienno-ceglany wątek muru obronnego. Powierzchnia jest czyszczona i dezynfekowana po czym nastąpi wypełnianie ubytków i pęknięć oraz renowacja spoin – informują urzędnicy z Biura Inwestycji i Remontów.

Dodatkowo w ramach inwestycji schody betonowe zostaną zamienione na stopnie z bloków granitowych, wykonany zostanie remont poręczy stalowej oraz balustrady wraz z rekonstrukcją brakujących i odłamanych metalowych elementów. Przy murze ceglanym usunięte zostaną niepoprawne uzupełnienia z przemurowaniami, wymieniona zostanie części licówki oraz przeprowadzona renowacja spoin.
Na górnym skwerze od strony ul. Łaziennej-Mokrej przebudowane zostaną istniejące zagospodarowania, oraz zamontowane skuteczne odwodnienie w strefie przylegającej do muru obronnego.

- Remont konserwatorski przechodzi część murów obronnych należących do miasta oraz schody prowadzące w kierunku ul. Łaziennej-Mokrej. Niewielki fragment, którego nie objęto remontem, należy do klasztoru oo. Jezuitów - wyjaśniają urzędnicy.
 
Na realizację prac pozyskaliśmy 72 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wystarczy to jedynie na pokrycie niewielkiej części wydatków, gdyż całkowity koszt inwestycji, wynikający z przetargu, to blisko pół miliona złotych (480 tys. zł). Pozostałą część stanowią pieniądze z budżetu miasta.