Dlaczego alkomat pokazuje nieprawidłowe wyniki?

Alkomat umożliwia szybkie sprawdzenie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, a popularność tego urządzenia w ostatnich latach stale rośnie. Nie jest to już sprzęt tylko wykorzystywany przez policję, czy inne służby, ale coraz częściej urządzenie wykorzystywane na własne potrzeby, aby sprawdzić stan trzeźwości np. przed kierowaniem autem. Wyniki wskazywane przez alkomat powinny być wiarygodne, jeśli tak nie jest, najlepszym rozwiązaniem będzie serwis i kalibracja alkomatu. Dlaczego alkomat wskazuje błędne pomiary?

Brak okresowej kalibracji

Podstawą dla prawidłowego działania alkomatu jest regularna kalibracja zgodna z zaleceniami producenta dla danego modelu. Zazwyczaj kalibracja alkomatu powinna być wykonywana co 6 lub 12 miesięcy. Innym wyznacznikiem jest ilość przeprowadzonych pomiarów, która może wynosić od 50 do nawet kilkuset w zależności od zastosowanego w danym modelu sensora. Szczegółowe informacje na temat częstotliwości kalibracji znaleźć można w instrukcji obsługi lub kontaktując się z neomaniak.pl

Nieprawidłowe przechowywanie

Częstym błędem popełnianym przez właścicieli alkomatów, który negatywnie wpływa na wiarygodność pomiarów, jest niewłaściwe przechowywanie urządzenia. Powinno ono być schowane w ciemnym, suchym miejscu o umiarkowanej temperaturze. Nadmierna wilgoć, duże nasłonecznienie lub wysoka bądź niska temperatura może spowodować rozregulowanie sensora, co skutkuje nieprawidłowymi wynikami. Dlatego alkomatu nie należy wozić w samochodzie, gdzie narażony jest na znaczną zmienność temperatur oraz bardzo wysokie temperatury, szczególnie podczas słonecznych, upalnych dni.

Błędy w użytkowaniu

Zdarza się również, że alkomat zostanie rozregulowany na skutek nieprawidłowego wykonywania pomiarów. Urządzenia przeznaczone do domowego użytku, wymagają zachowania pewnych zasad, które zapewnią prawidłowe działanie alkomatu. Przede wszystkim należy pamiętać, aby:

  • pomiar przeprowadzać minimum 20 minut po spożyciu alkoholu;
  • zachować przerwę pomiędzy dwoma badaniami;
  • nie wykonywać pomiaru przez 30 minut od posiłku i po zapaleniu papierosa.

Są to najczęstsze błędy popełniane przez użytkowników, które nie tylko spowodują wyświetlenie nieprawidłowego wyniku, ale mogą rozregulować, a nawet uszkodzić sensor alkomatu. Dlatego w takiej sytuacji niezbędne jest odesłanie sprzętu do serwisu, który zajmuje się alkomatami.