Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

rada_panstw_morza_baltyckiego_—_na_www
Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wojewoda Łódzki zapraszają osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, do składania wniosków projektowych do Instrumentu Wsparcia Projektów (Project Support Facility PSF) Rady Państw Morza Bałtyckiego.
W 2021 roku, ze względu na aktualne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną w naszym regionie, priorytetowo traktowane będą innowacyjne projekty, które wzmacniają odporność poprzez promowanie włączenia społecznego i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych.

Projekty te powinny koncentrować się na:
- promocji rozwoju programów integracyjnych, których celem jest wsparcie grup szczególnie narażonych na pandemię i jej skutki, w celu zaoferowania im alternatyw i wzmocnienia ich dróg wyjścia z kryzysu;
- ocenie wpływ kryzysu na przemoc w rodzinie lub opracowaniu strategii, narzędzi i współpracy w celu zbudowania silniejszych, bardziej dostępnych, integracyjnych i trwałych systemów ochrony dzieci;
- analizie skutków kryzysu dla społeczeństw i gospodarek, oraz propozycjach wzmocnienia odporności społecznej w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem międzysektorowego charakteru problemów i rozwiązań (np. kultura jako narzędzie budowy odporności i pomocy w odbudowie więzi społecznych i gospodarki, młodzież jako wrażliwa grupa w czasie kryzysu, a także grupa zdolna do opracowywania innowacyjnych strategii i projektów odbudowy społecznej).

Termin składania wniosków od 15 lutego do 31 marca 2021.
Bliższe informacje na temat warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://www.cbss.org/psf/.