zdjęcie
Od kilku dni poruszający się po piotrkowskich ulicach mają do dyspozycji nowo wybudowane rondo u zbiegu ulic Dmowskiego, Armii Krajowej, Żelaznej i Górnej. Mimo że organizacja ruchu jest zgodna z przepisami rodzi to komplikacje u niektórych kierowców. Będzie zmiana oznakowania.
- Oznakowanie pionowe i poziome jest właściwie wykonane i jest zgodne z projektem stałej organizacji ruchu – powiedział na antenie radia Strefa FM podinspektor Krzysztof Skrobek i podkreślił, że kierowcy na drodze zawsze powinni zachowywać szczególną ostrożność.
- W trakcie zmieniania pasa ruchu z wewnętrznego na zewnętrzny kierujący musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Wynika to z ogólnych przepisów ruchu drogowego – przypomniał Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego.

Należy podkreślić, że zarówno w tym przypadku, jak i w przypadku wielu innych inwestycji drogowych, nieodzownym elementem dokumentacji jest projekt stałej organizacji ruchu jaka będzie obowiązywać po zakończeniu przebudowy. Projekt ten jest opiniowany i akceptowany – pod względem zgodności przepisów o ruchu drogowym - przez Komendanta Miejskiego Policji. Opinię na temat organizacji wydaje również organ doradczy, jakim jest Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działająca przy prezydencie miasta. W jej skład wchodzą m.in. funkcjonariusze policji, straży miejskiej oraz fachowcy z branży drogowej. Opinia tejże Komisji na temat projektu stałej organizacji ruchu na powstałym rondzie również była pozytywna.

Mimo, że organizacja ruchu jest wykonana zgodnie z przepisami i zaakceptowanym przez ww. instytucje projektem, prezydent Krzysztof Chojniak podjął decyzję, aby pilnie dokonać zmian w oznakowaniu, które ułatwią ruch na tym skrzyżowaniu.