zdjęcie
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w administracji publicznej i samorządowej. To hasło dwudniowego seminarium, które odbywa się w piotrkowskiej Mediatece 800-lecia.
W poniedziałek i wtorek (7-8.10), po raz pierwszy w naszym mieście, odbywa się seminarium dotyczące systemu EZD.
Celem cyklicznych spotkań jest wymiana doświadczeń związanych z funkcjonalnością systemu; integracja z systemami dziedzinowymi używanymi w jednostkach samorządu terytorialnego; wypracowanie wniosków doskonalących system oraz wskazanie kierunków dalszego rozwoju. Dotychczasowe debaty odbyły się w Gdańsku i Wrocławiu.
- Piotrków Trybunalski jest jednym z liderów w posługiwaniu się EZD, ponieważ jako jeden z pierwszych samorządów w kraju wdrożył elektroniczny obieg dokumentów – mówi Bogdan Munik, sekretarz Miasta. - To nowa jakość w administracji: bardziej przejrzyste i łatwiejsze zarządzanie danymi, ogromne usprawnienie, a także oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy. Naszymi doświadczeniami chcemy teraz dzielić się z innymi jednostkami.
W seminarium biorą udział przestawiciele urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, miast i gmin oraz Archiwum Państwowego.

EZD, czyli Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, to jednolity system teleinformatyczny. Umożliwia on urzędnikom sprawne i szybkie wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz tworzenie i gromadzenie dokumentacji elektronicznej.
Praca z EZD oznacza, że segregatory i papierowe akta nie są już tak często widywane w urzędzie. Życie dokumentu w danej jednostce zaczyna się bowiem od jego zeskanowania. Odwzorowanie cyfrowe opatrzone odpowiednimi danymi (tzw. metadanymi) pozwala na szybszy i sprawniejszy obieg dokumentów w urzędzie, a także efektywniejsze przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi (filtrowanie, przetwarzanie, raportowanie itp.). Wypracowane w ramach EZD rozwiązania są przy tym ujednolicone i mogą być wykorzystywane wielokrotnie.