zdjęcie
Dziś (4.10) oficjalnie zainaugurowano rok akademicki na jedynej publicznej uczelni w mieście - Uniwersytecie Jana Kochanowskiego filii w Piotrkowie Trybunalskim.
Żacy na studia wrócili już we wtorek, ale dziś (4.10) odbyła się oficjalna inauguracja nowego roku akademickiego na piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Uroczystość rozpoczął rektor UJK prof. Jacek Semaniak, który przedstawił aktualną sytuację uczelni oraz mówił o planach na przyszłość.
Następnie głos zabierali przybyli goście, którzy życzyli owocnych miesięcy spędzonych w murach uczelni. Wśród przemawiających znalazł się także wiceprezydent Adam Karzewnik.
- Początek nowego roku jest dla każdej uczelni niezwykle ważnym wydarzeniem. Jest to też moment wytyczania ambitnych celów i szukania dróg ich realizacji. Jestem przekonany, że rozpoczynający się dziś nowy rok akademicki będzie dla całej społeczności uniwersyteckiej czasem pomyślnym, bogatym w sukcesy oraz nowe i ciekawe doświadczenia – mówił wiceprezydent Karzewnik, życząc wszystkim owocnych miesięcy zdobywania nowej wiedzy.

Oficjalna inauguracja roku akademickiego była także okazją do uroczystej immatrykulacji, czyli ślubowania studentów, którzy po raz pierwszy przekraczają próg uczelni. Wytypowani żacy zostali pasowani na studenta, po czym odśpiewano tradycyjne „Gaudeamus igitur”.
Na zakończenie wykład inauguracyjny pt.: „Problematyka zdrowotności ludności ziem polskich u progu Niepodległości” wygłosił prof. dr. hab. Andrzej Felchner.