Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

5 czerwca 2019 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbył się turniej w ramach akcji ,, Widzę - Reaguję 2019". W zadaniach konkursowych uczestniczyła młodzież klas VII, VIII ze szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Urzędu Miasta zorganizowali turniej, którego celem było zwiększenie wśród młodzieży świadomości w zakresie odpowiedzialności nie tylko za własne ale też innych ludzi - życie i zdrowie.

Policjanci często podkreślają, że życie innych w sytuacjach zagrożenia zależy również od przyswojenia przez nas podstawowych umiejętności i wiedzy z dziedziny pierwszej pomocy.

Do udziału w turnieju zgłosiło się 9 drużyn z placówek oświatowych. Każda drużyna, składająca się z 5 zawodników, przystąpiła do rywalizacji obejmującej część praktyczną i teoretyczną. Uczniowie najpierw pisali test. Część praktyczna to sprawdzian umiejętności z zakresu podstawowych procedur udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Suma zdobytych punktów z obu części stanowiła łączną punktację każdej z drużyn. Na podstawie klasyfikacji drużynowej, miejsca na podium zajęły szkoły:

 

I miejsce – III Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim

II miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

 

Komisja turnieju na zakończenie wręczyła nagrody zwycięskim drużynom. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w tym przedsięwzięciu , nauczyciele za przygotowanie młodzieży do turniejowych zadań. Dyplom podziękowania otrzymał również policjant z piotrkowskiej komendy , który podczas turnieju jako ratownik medyczny czuwał nad poszczególnymi etapami rywalizacji młodzieżowej oraz pełnił funkcję sędziego.

  • policjant w trakcie odczytania wyników turnieju
  • policjant wręcza dyplomy laureatom konkursu
  • policjant sędziuje w części praktycznej turnieju
  • finał konkursu