21 maja 2019 roku odbył się finał Konkursu dla dzielnicowych garnizonu łódzkiego pn."Najlepszy plan działania priorytetowego dzielnicowego województwa łódzkiego" zorganizowany przez Wydział prewencji KWP w Łodzi. Grono Komisji konkursowej składało się z 22 Naczelników KPP/KMP woj. łódzkiego oraz przedstawicieli administracji woj. łódzkiego w tym Wojewody Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego.O miano najbardziej kreatywnego dzielnicowego woj. łódzkiego walczyło 23 dzielnicowych.

Dzielnicowi, w trakcie konkursu omawiali przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne, zawierające czynności jakie podejmowali w ramach realizowanego w swoim rejonie służbowym w 2018 roku planu działania priorytetowego. Podjęta inicjatywa wpisuje się w założenia programu Dzielnicowy bliżej nas, którego celem jest zmiana społecznego nastawienia do policjantów dzielnicowych w lokalnym środowisku poprzez jeszcze lepszą współpracę Policji z członkami społeczności lokalnej,  samorządami lokalnymi oraz instytucjami/podmiotami pozapolicyjnymi, które z Policją współpracują m.in. w zakresie realizacji działań priorytetowych.


 

Konkurs podzielony był na III etapy:
etap I - eliminacje na szczeblu komend miejskich/powiatowych do 7 maja 2019 r.
etap II  - sporządzenie prezentacji multimedialnej do 15 maja 2019 r.  

etap III - finał konkursu 21 maja 2019 r.

Polega na wyborze najbardziej efektywnych planów działania  policjantów dzielnicowych woj. łódzkiego, a jego celem jest:
Ø    rozpowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o działaniach „policjanta pierwszego kontaktu” na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów w obszarze bezpieczeństwa;
Ø    przeprowadzenie wewnętrznych działań promujących najbardziej efektywne plany działania ;
Ø    promowanie dzielnicowych/starszych dzielnicowych wzorowo wykonujących obowiązki służbowe;
Ø    wyłonienie najbardziej kreatywnych dzielnicowych/starszych dzielnicowych  pełniących służbę na terenie garnizonu łódzkiego;
Ø    podnoszenie poziomu realizacji zadań dzielnicowych/starszych dzielnicowych wpływającego na poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie służbowym;
Ø    pobudzenie inicjatywy własnej dzielnicowych/starszych dzielnicowych oraz propagowanie idei community policing.

Komisja dokonała oceny prezentacji konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami i  wybrała trzy najbardziej efektywne plany działania priorytetowego policjantów dzielnicowych/starszych dzielnicowych pełniących służbę z poszczególnych komendach powiatowych i miejskich Policji województwa łódzkiego i jednostkach im podległych

Służba dzielnicowych określanych mianem „policjantów pierwszego kontaktu” ze społeczeństwem niewątpliwie  wpływa na wizerunek Policji w oczach mieszkańców. To do nich w głównej mierze  należy niesienie pomocy obywatelom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, od tych najdrobniejszych do bardziej skomplikowanych. W efekcie rzetelne podejście do obowiązków dzielnicowego  kreuje wizerunek Policji., jako instytucji budzącej zaufanie. Policjanci dzielnicowi nie biorą udziału w spektakuralnych akcjach policyjnych, ale wykonują codzienną żmudną pracę, której efektem ma być wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców danego rejonu.

Wśród laureatów konkursu znalazła się mł.asp.Katarzyna Dębińska - dzielnicowa Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji  KMP w Piotrkowie Tryb. (z planem priorytetowym dot. popełniania czynów karalnych i przejawów demoralizacji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Tryb. ul. Smidta 3 .

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!