Paweł Kowalski złożył ślubowanie radnego na sesji Rady Miasta
Paweł Kowalski oficjalnie został nowym radnym, zastępując Krystynę Czechowską, która objęła funkcję pierwszego zastępcy prezydenta miasta. Podczas trzeciej sesji Rady Miasta, radni podjęli szereg ważnych decyzji dotyczących przyszłości naszej społeczności.
  1. Paweł Kowalski złożył ślubowanie i dołączył do Rady Miasta.
  2. Podjęto uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta na 2024 rok.
  3. Radni wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości przy ul. Próchnika.
  4. Dokonano wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

We wtorek, 28 maja, odbyła się trzecia sesja Rady Miasta w obecnej kadencji. W trakcie obrad, ślubowanie złożył nowy radny Paweł Kowalski, który w wyborach samorządowych zdobył 314 głosów, co dało mu trzeci wynik na liście. Kowalski zastąpił Krystynę Czechowską, która została mianowana pierwszym zastępcą prezydenta miasta Juliusza Wiernickiego.

Podczas sesji, radni zajęli się również uchwałami dotyczącymi zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie miasta na rok 2024. Te decyzje mają kluczowe znaczenie dla finansowego planowania i realizacji przyszłych inwestycji w naszym mieście.

Ważnym punktem obrad była także zgoda na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Próchnika. Decyzja ta może otworzyć nowe możliwości inwestycyjne oraz przyczynić się do dalszego rozwoju urbanistycznego tego obszaru.

Radni przeanalizowali również zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla kilku rejonów miasta, w tym ulic: Roosevelta, Granicznej i Glinianej; Spacerowej, Rolniczej i Michałowskiej; Piaskowej i Krętej oraz Wschodniej i Rakowskiej. Te zmiany mają na celu lepsze dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb mieszkańców i inwestorów.

Podczas sesji powołano także kilka komisji, które będą odpowiedzialne za różne aspekty funkcjonowania miasta. Wśród nich znalazły się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych, Komisja ds. Rodzinny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych oraz Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.

Na zakończenie obrad, radni dokonali wyboru ławników do Sądu Okręgowego w wyborach uzupełniających do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencję 2024-2027. Jest to ważny krok w zapewnieniu odpowiedniej obsady sądowej, co z kolei ma wpływ na sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w naszym regionie.


Na podstawie: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego