Zakończono pierwszy etap remontu ul. Roosevelta
Remont ulicy Roosevelta na odcinku od ulicy Wroniej do granic miasta dobiegł końca. Zakończono pierwszy etap kompleksowej przebudowy, który obejmował m.in. wymianę nawierzchni, budowę chodników i ścieżek rowerowych. Kolejny etap, od ronda im. Żołnierzy Wyklętych do ul. Towarowej, jest w fazie projektowania.
  1. Zakończono pierwszy etap remontu ul. Roosevelta.
  2. Wymieniono nawierzchnię, zbudowano chodniki i ścieżki rowerowe.
  3. Prace obejmowały także budowę zatok autobusowych i oświetlenia LED.
  4. Kolejny etap przebudowy jest w fazie projektowania.

W środę, 15 maja, zakończył się pierwszy etap remontu ulicy Roosevelta, obejmujący odcinek od ul. Wroniej do granic miasta. Prace te były częścią większego projektu, który podzielono na dwa etapy. Drugi etap, który obejmuje odcinek od ronda im. Żołnierzy Wyklętych do ul. Towarowej, jest obecnie w fazie projektowania.

Podczas pierwszego etapu remontu wymieniono konstrukcję nawierzchni jezdni, wybudowano nowe chodniki oraz ścieżkę rowerową. Zmodernizowano także skrzyżowania z drogami niższych klas oraz wykonano remont zjazdów do posesji. Wzdłuż ulicy pojawiły się nowe zatoki autobusowe, a także kanalizacja deszczowa, wodociąg i przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Pracownicy Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji informują, że:

„Dopełnieniem prac było uporządkowanie terenu oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Na przebudowywanych odcinkach ulicy zostało ustawione oświetlenie LED, ławki i kosze na śmieci. Ponadto, na wyremontowanym odcinku powstał próg zwalniający, wprowadzając dodatkowe środki bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych.”

Całkowity koszt realizacji obu etapów wynosi blisko 22,5 mln zł. Wykonawcą projektu jest konsorcjum piotrkowskich firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Miasto uzyskało dofinansowanie na tę inwestycję z rządowego programu "Polski Ład".


Na podstawie: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego