Piotrkowscy radni obradowali po raz 74. w tej kadencji - podjęto 16 uchwał
W środowym zgromadzeniu, które odbyło się w naszym mieście, radni miejscy podjęli ważne decyzje dotyczące przyszłości i dobrobytu społeczności. W ramach 74. sesji rady miasta, zrealizowano kluczowe uchwały, które mają wpłynąć na rozwój infrastruktury, ochronę zabytków oraz opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. To ważne kroki ku lepszemu jutru dla wszystkich mieszkańców.
  1. Podjęcie 16 uchwał dotyczących między innymi finansów i budżetu miasta na 2024 rok.
  2. Decyzje o sprzedaży nieruchomości oraz ustalenie zasad udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny.
  3. Wsparcie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach.
  4. Debaty nad programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności zwierząt.

Podczas ostatniego zgromadzenia, radni nie tylko skoncentrowali się na aspektach finansowych miasta, ale również na kwestiach społecznych i kulturalnych. Uchwały dotyczące sprzedaży nieruchomości przy Alejach 800-lecia oraz Alejach Mikołaja Kopernika, mają na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój infrastruktury. Z kolei wsparcie finansowe dla miejscowych parafii na prace przy zabytkach, to inwestycja w ochronę naszego dziedzictwa kulturowego.

Ważnym punktem obrad była również debata nad programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby naszej społeczności w zakresie ochrony praw zwierząt i świadczy o humanitarnym podejściu do problemu bezdomności zwierząt.

Decyzje radnych dotyczące utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4, to krok ku przyszłości, który ma na celu zapewnienie młodzieży lepszych możliwości edukacyjnych i zawodowych. Z kolei plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pawłowskiej, Promiennej i Fabianiego, to długoterminowa wizja rozwoju, która ma za zadanie ułatwić mieszkańcom dostęp do usług oraz poprawić jakość życia.

Podjęte uchwały i debaty odzwierciedlają zaangażowanie i troskę radnych o dobro społeczności. To świadectwo pracy na rzecz lepszego jutra, które jest możliwe dzięki wspólnym wysiłkom i decyzjom podejmowanym z myślą o mieszkańcach.


Wg inf z: UM Piotrków Trybunalski