Starostwo Powiatowe inicjuje akcję
W sercu Bujnach rozbrzmiewa echo zdrowia i kreatywności, dzięki inicjatywie "Razem po Uśmiechy". Projekt, który stanowi wyraz zaangażowania młodych ludzi w promowanie zdrowego trybu życia, zdobywa uznanie i wsparcie lokalnych władz. To nie tylko święto zdrowia psychicznego i fizycznego, ale także okazja do podkreślenia znaczenia zdrowego odżywiania i wsparcia dla akcji DKMS.
  1. Projekt "Razem po Uśmiechy" zrealizowany w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach.
  2. Wsparcie ze strony władz Powiatu Piotrkowskiego, w tym patronat Starosty Piotra Wojtysiaka.
  3. Skupienie na promowaniu zdrowia psychicznego, fizycznego i zdrowego odżywiania.
  4. Włączenie akcji DKMS jako jednego z kluczowych elementów projektu.

Zaangażowanie młodzieży w aktywne działania na rzecz zdrowia i dobrostanu jest nie tylko godne podziwu, ale również niezmiernie ważne w kontekście kształtowania świadomości społecznej. "Razem po Uśmiechy" to inicjatywa, która wykracza poza ramy zwykłego projektu szkolnego, stając się platformą dla promowania ważnych wartości i postaw prozdrowotnych. Patronat Starosty Piotra Wojtysiaka oraz wsparcie Wicestarosty Dariusza Magacza podkreślają znaczenie przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności.

Realizacja projektu w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady "Zwolnieni z Teorii" dodatkowo wskazuje na kreatywne podejście do edukacji i promocji zdrowia. Organizacja ta od lat wspiera młodych ludzi w realizacji ich pomysłów, które mogą przynosić realne korzyści społeczne. "Razem po Uśmiechy" doskonale wpisuje się w ten trend, pokazując, że zdrowy styl życia i dbałość o dobre samopoczucie są kluczowe dla każdego z nas.

Zachęcając do zdrowego odżywiania i promując akcję DKMS, projekt "Razem po Uśmiechy" zyskuje dodatkowy wymiar – staje się przestrzenią dla edukacji i realnego wpływu na życie innych. Poprzez takie działania, młodzi ludzie z Bujnach pokazują, że każdy z nas może być zmianą, na którą czeka świat. To przesłanie, które z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w sercach i działaniach wielu mieszkańców naszej społeczności.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe Piotrków Trybunalski