bud2023-1681392939
Jeszcze przez pięć dni (do 15 maja) piotrkowianie mogą składać projekty do budżetu obywatelskiego 2023. W tegorocznej edycji do dyspozycji mieszkańców jest 2 mln 927 tys. złotych. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą platformy www.piotrkowianiedecyduja.pl
Prezydent Krzysztof Chojniak Zarządzeniem nr 99 z 12 kwietnia 2023 r. ogłosił konsultacje ws. Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.
- Suma środków pieniężnych przeznaczonych na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi łącznie 2.927.000 zł. Pula ta stanowi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu – czytamy w dokumencie.

W 9. edycji będzie można zgłaszać projekty w czterech kategoriach, tj. jako propozycje:
- ogólnomiejskie,
- rejonowe,
- oświatowe: z podziałem na szkoły i przedszkola
- Rodzinne Ogrody Działkowe.

Na projekt ogólnomiejski będzie przeznaczone 800 tys. zł. Na przedsięwzięcia rejonowe przypadnie po 350 tys. zł na każdy z 4 rejonów.
Nowością tej edycji jest wyodrębnienie z kategorii projektów oświatowych dwóch podkategorii. Mianowicie będzie można zgłosić propozycję dotyczącą szkół i oddzielnie przedszkoli. Pula pieniędzy jaka w 2023 r. przypada na szkoły to 400 tys. zł, zaś na przedszkola – 227 tys. zł.
W ostatniej kategorii, czyli Rodzinne Ogrody Działkowe, kwota jest bez zmian i wynosi 100 tys. zł.
 
Bardzo ważne jest, że ww. kwoty obejmują również koszty przygotowania dokumentacji projektowej realizowanych przedsięwzięć!

Harmonogram KONSULTACJI przedstawia się następująco:
24 kwietnia – 15 maja 2023 r. – zgłaszanie projektów;
18 maja – 31 sierpnia 2023 r. – weryfikacja projektów;
11 września – 25 września 2023 r. – głosowanie;
do 6 października 2023 r. – ogłoszenie wyników, ustalenie listy zwycięskich propozycji do projektu budżetu Miasta na rok 2024.

​Wypełnione formularze projektów przesyła się w wersji elektronicznej na dedykowanej platformie internetowej -  www.piotrkowianiedecyduja.pl lub składa się w wersji pisemnej w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Za pośrednictwem platformy odbędzie się również głosowanie nad pozytywnie zweryfikowanymi projektami.