W ramach kampanii społecznej pod nazwą ,, Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko" piotrkowscy policjanci współdziałając z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei patrolowali miejsca przejazdów kolejowych w Piotrkowie Trybunalskim. Cykliczne akcje mają na celu podnoszenie świadomości uczestników ruchu drogowego o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania przepisów w rejonach przejazdów kolejowych.

Piotrkowscy policjanci 12 sierpnia 2022 roku patrolując miejsce przejazdu kolejowego apelowali o zachowanie szczególnej ostrożności w jego rejonie. To tam właśnie najczęściej lekceważone są przepisy regulujące prawidłowe zasady przejeżdżania przez tory, kończące się tragicznie, ponieważ w konfrontacji z pędzącym pojazdem szynowym zarówno kierowca jak i pieszy zazwyczaj nie mają szans na przeżycie. Droga hamowania pociągu, o masie rzędu kilkuset ton, nawet przy niewielkich prędkościach, jest kilkunastokrotnie dłuższa niż zwykłego pojazdu!

 

Funkcjonariusze przypominali zarówno pieszym jak i kierującym jak bezpiecznie przejechać lub przejść na drugą stronę torów:

 

- nigdy nie wjeżdżaj na przejazd, gdy sygnalizacja miga na czerwono,

- zawsze zatrzymuj się przed znakiem STOP aby upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg,

- nigdy nie próbuj ,,zdążyć" przed nadjeżdżającym pociągiem,

- nie wjeżdżaj na przejazd podczas zamykających się lub otwierających się rogatkach,

- nigdy nie omijaj zamkniętych półrogatek,

- nie wjeżdżaj na przejazd, kiedy nie masz możliwości kontynuowania jazdy,

- nie wyprzedzaj na przejazdach lub bezpośrednio przed nimi,

- nie przechodź przez tory w miejscach niedozwolonych.

Posłuchaj głosu rozsądku, uważaj na przejeździe kolejowym!

 

Dagmara Mościńska

  • dzielnicowy podczas akcji ,, bezpieczny przejazd - szlaban na ryzyko"
  • policjant wspólnie z funkcjonariuszem SOK  przyglądają się zachowaniom kierowców oraz pieszych w rejonie przejazdu kolejowego
  • policjant przekazuje ulotki informacyjne kierowcom dotyczące prawidłowych zachowań  w rejonach i na przejazdach kolejowych
  • policjant oraz funkcjonariusze SOK podczas kampanii społecznej ,, bezpieczny przejazd - szlaban na ryzyko"
  • policjant trzyma zeszyty edukacyjne dedykowane dzieciom w wieku szkolnym, z  informacjami o bezpiecznych zachowaniach  w rejonie przejazdów kolejowych. Na zdjęciu wspólnie z przedstawicielami SOK
  • ulotki informacyjne oraz zeszyty edukacyjne na temat bezpieczeństwa w rejonach przejazdów kolejowych, oraz policyjna opaska