Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

DSC_2054
Prezydent Krzysztof Chojniak otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania za 2020 rok. Głosowania w tej sprawie odbyły się podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta.
W poniedziałek (7.06) odbyła się XXXVII Sesja Rady Miasta, której tematem była debata nad raportem o stanie miasta za 2020 rok oraz udzieleniem prezydentowi wotum zaufania i absolutorium za poprzedni rok.
Ze względu na trwający stan epidemii sesja została zwołana w trybie korespondencyjnym. Imienne wykazy głosowań, projekty uchwał, opinie RIO oraz pozostałe materiały radni otrzymali drogą elektroniczną, a kartę z głosowaniami osobiście złożyli do magistratu.

Obrady rozpoczęły się od przybliżenia przez prezydenta Krzysztofa Chojniaka najważniejszych danych z raportu o stanie miasta za 2020 rok, w tym danych dotyczycących strat miasta spowodowanych pandemią koronawirusa.
- Za nami bardzo trudny rok, także dla samorządów. W sposób znaczący zmniejszyły się wpływy do budżetu miasta, zwłaszcza dochody jednostek oraz z PIT. Mimo tych trudności utrzymaliśmy finanse miasta na stabilnym poziomie – mówił Krzysztof Chojniak, który następnie omówił m.in. najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje, przybliżył wysokość pozyskanych dofinansowań zewnętrznych oraz kwot, jakie miasto musi „dokładać” do oświaty.
Z kolei skarbnik miasta Izabela Wroniszewska podkreśliła, że w 2020 r. miasto zaciągnęło kredyty i pożyczki na łączną kwotę 14,5 mln zł przy planowanym deficycie na 29,5 mln zł. - To oznacza to, że zaciągaliśmy kredyty jedynie na sfinansowanie planowanego deficytu, a nie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - mówiła skarbnik.

Następnie Ludomir Pencina odczytał stanowiska nadesłane przez kluby radnych oraz wyniki głosowania radnych. Stosunkiem głosów 18 „za” i 3 „przeciw” radni udzielili prezydentowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem była debata i głosowanie nad absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Tradycyjnie przytoczono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji rewizyjnej oraz komisji stałych Rady Miasta, po czym prezydent Krzysztof Chojniak scharakteryzował ubiegłoroczny budżet.
- Dochody miasta zamknęły się w kwocie 525,7 mln zł, wydatki to 536 mln zł. Poziom zadłużenia wyniósł 133,8 mln zł, i liczony w relacji do wykonanych dochodów stanowił 25,46 % (kiedyś limit wynosił 60 %). Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu wyniósł 4,12% przy limicie 10,83% co świadczy, że nasz budżet jest bezpieczny. Warto podkreślić. że za 1 złotówkę przyrostu długu uzyskaliśmy przyrost majątku za 63 zł. Oznacza to, że budżet był efektywny - wyliczał prezydent i podkreślił, że był również też prorozwojowy. - Wydatki majątkowe wyniosły 69,7 mln zł, z tego 58,1 mln zł wydaliśmy na realizację aż 81 inwestycji.

Podobnie jak w przypadku wotum zaufania, tak i w przypadku absolutorium, w pierwszej kolejności odczytano stanowiska klubów radnych, a następnie wyniki głosowania. Radni stosunkiem głosów 18 „za” i 3 „przeciw” zatwierdzili sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz udzielili prezydentowi absolutorium za 2020 rok.

Zapis wideo z sesji można znaleźć TUTAJ

******
Galeria zdjęć: 
- zdjęcia od nr 1 do nr 14: XXXVII Sesja Rady Miasta zwołana w trybie korespondencyjnym. 

Załączniki artykułu

prezentacja Raport 2020 (Pobrań: 36)