Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

zdjęcie
Cztery piotrkowskie placówki oświatowe znalazły się wśród laureatów konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W konkursie pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021” wzięły udział Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkola Samorządowe nr 7 i 24 oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2.
Do placówek trafi w sumie 92 tys. zł dotacji, dzięki której oraz środkom własnym zrealizują one projekty mające na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. W ramach projektów zorganizowane zostaną m.in.: warsztaty, zajęcia stacjonarne, wycieczki ekologiczne, warsztaty terenowe, konkursy. Zakupione zostaną także pomoce dydaktyczne.

Dofinansowanie otrzymały projekty:
1. Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów.
2. Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 7 – „Czyste powietrze to nie zabawa, czym oddychamy to ważna sprawa”.
3. Program Edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2.
4. Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 24.

Warto dodać, że laureaci konkursu to placówki, które regularnie aplikują o środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, realizując co roku ciekawe programy edukacji ekologicznej oraz tworząc kreatywne i pomysłowe nowe pracownie edukacyjne w szkołach i ogródki dydaktyczne na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej (przedszkola).