Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej. W związku z pandemią koronawirusa podczas głosowania w sposób szczególny zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.
Najważniejsze informacje i zasady bezpieczeństwa dla mieszkańców przed niedzielnym głosowaniem:
 1. W lokalu wyborczym może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków OKW, mężów zaufania, obserwatorów społecznych.
  Będzie zachowany odstęp między stanowiskami pracy poszczególnych członków Obwodowej Komisji Wyborczej co najmniej 1,5 m odstępu.
 2. W lokalu wyborczym co najmniej raz na godzinę przez minimum 10 minut przeprowadzana jest wymiana powietrza.
  Przed przystąpieniem do pracy Obwodowej Komisji Wyborczej wszystkie powierzchnie takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające  w lokalu wyborczym, są przemywane płynem do dezynfekcji. Czynności te przeprowadzane będą nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania. Czynności te nie przerywają głosowania.
 3. Przed wejściem do lokalu wyborczego wymagane jest zachowanie (w przypadku osób obcych względem siebie) dystansu społecznego co najmniej 2 metrów.
 4.  Przed wejściem do lokalu zalecane jest wcześniejsze staranne zakrycie nosa i ust maseczką, a jeśli jest to możliwe mieć założone rękawiczki.
  Kolejka winna tworzyć się na wolnym powietrzu, a nie w przestrzeniach zamkniętych.
 5. Po wejściu do lokalu wyborczego należy zdezynfekować ręce. W widocznym miejscu przy wejściu będzie wystawiony płyn dezynfekcji rąk.
 6. W lokalu wyborczym zalecamy powstrzymać się od powitań i rozmów. Wcześniej należy mieć przygotowane dokumenty tożsamości.
 7. Po podejściu do komisji  w celu odebrania karty do głosowania, należy na krótką chwilę zdjąć maseczkę w celu dokonania identyfikacji przez komisję. Po identyfikacji maseczkę należy ponownie założyć na twarz.
 8. Zalecane jest przyjście do lokalu wyborczego z własnym długopisem.
 9. Prosimy  wyborców, aby w kilku ostatnich dniach przed głosowaniem obserwować i dbać o swoje zdrowie (mierzyć temperaturę, zwracać uwagę na kłopoty z oddychaniem czy szybkie męczenie lub brak energii, zaburzenia węchu i smaku), w takim przypadku należy skontaktować się ze stacją  sanitarno - epidemiologiczną czy lekarzem POZ.
 10. W przypadku kolejki na wejściu do lokalu wyborczego, ostatnią osobą uprawnioną do wejścia do lokalu wyborczego jest ta, która przyjdzie do godziny 2100 . Członek Obwodowej Komisji Wyborczej, wskazuje ostatnią osobę uprawnioną do wejścia i zamyka kolejkę.