zdjęcie
Na osiedlu Wronia metamorfozę przejdzie chodnik na odcinku od ulicy Roosevelta do Urzędu Skarbowego. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego.
 
W ramach inwestycji prawie kilometrowy odcinek chodnika wzdłuż ulicy Wroniej zmieni się w ciąg pieszo-rowerowy.

- W celu oddzielenia ruchu rowerowego od ruchu pieszego, ciąg pieszo-rowerowy zostanie wykonany z dwóch barw kostki betonowej. Od strony jezdni część przeznaczona dla rowerzystów wykonana będzie z kostki barwy czerwonej, natomiast od strony terenów zielonych odcinek dla pieszych będzie z kostki barwy szarej – informują pracownicy ZDiUM
Dodatkowo wzdłuż inwestycji zostaną wymienione krawężniki.

Oferty można składać do 2 października. Czas na wykonanie inwestycji firma będzie miała do 20 grudnia 2019.