zdjęcie
Znamy listę projektów, które trafią pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego 2020. Głosowanie odbędzie się w dniach 1-15 września.
W tym roku wybierać będziemy spośród 34 projektów, które przeszły weryfikację. Projekty zostały podzielone na trzy kategorie: rejonowe, ogólnomiejskie oraz oświatowe.
Każdy z mieszkańców będzie mógł oddać po jednym głosie na poszczególne kategorie projektów.
Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony www.piotrkowianiedecyduja.pl.

Dodatkowo na terenie miasta zorganizowane zostaną punkty, w których głosy będą mogły oddawać osoby, które nie mają dostępu do interenetu.

Lista projektów pod głosowanie przedstawia się następująco:

PROJEKTY REJONOWE
I Rejon
15. Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla Wyzwolenia.
16. "Prawidłowy rozwój i sprawność fizyczna poprzez zabawę.”
23. Strefa wolnego grilla Wyzwolenia.
34. Strefa relaksu i mini plac zabaw.
II Rejon
6. Plac zabaw przy ul. Czarnej.
27. Wybieg dla Psów.
41. Budowa parkingu przy Parafii pw. św. Alberta oraz utwardzenie części ulicy Rusałki.
III Rejon
2. Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ulicy Romana Dmowskiego.
4. Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. J. Słowackiego biegnący od ul. Dworskiej do trasy szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.
7. Twoja Strefa Aktywności: street workout, kalistenika, parkour.
9. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Dmowskiego na odcinku od ul. Iwaszkiewicza do ul. Górniczej.
14. Miejsca parkingowe Kobyłeckiego.
17. Strefa aktywności fizycznej od juniora do seniora.
22. Rewitalizacja fragmentu pasa drogowego ulicy Dmowskiego na odcinku Dmowskiego 37a - 41 (rejon targowiska PTAK).
33. Droga dojazdowa i chodnik do Przedszkola Sam. Nr 7.
38. Powiększenie parkingu przy ulicy Słowackiego.
IV Rejon
1. „Szczekanica Central-Park ” – modernizacja placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim.     
35. Miejsca parkingowe na Osiedlu Słowackiego Północ.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
5. Wyposażenie zawodników Piotrkowa grających w II,III i IV lidze brydżowej oraz amatorów w urządzenia do obliczania wyników rozgrywek brydżowych.
11. "Ścieżka rowerowa".
19.  Wydanie publikacji o piotrkowskiej fabryce organów pt. „Działalność organmistrzowska Stanisława i Stefana Krukowskich (1879-1963)”.
20. Tężnie Trybunalskie - budowa tężni solankowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
21. Sztuka Bliżej Nas.
30. Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Wojska Polskiego 81.
32. Pieszo, rowerem, na rolkach, hulajnogą - szlakiem kolejki wąskotorowej.
40. "Lekki Samochód Rozpoznawczo—Ratowniczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim".
42. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II.

PROJEKTY OŚWIATOWE
2. Street workout Pioma.
13. Bezpieczeństwo — ważna sprawa! Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 12 i jej najbliższym otoczeniu.
18. Bieżnia lekkoatletyczna z boiskami do badmintona i rozbieżnią do skoku w dal.
26. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim.
28. Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8.
36. Dziecięcy plac zabaw przy Przedszkolu Sam. Nr 16 w Piotrkowie Tryb.
25. Z ruchem za pan brat od najmłodszych lat.

Szczegółowe opisy wszystkich projektów można znaleźć na stronie www.piotrkowianiedecyduja.pl.
 

1000 Znaków do wykorzystania