Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

Bardzo często dochodzi sytuacji, że borykamy się z pewnym problemem, natomiast nie mamy pojęcia do kogo powinniśmy się z nim zwrócić. Do radcy prawnego, adwokata, a może do notariusza. Ta wiedza może być dla nas bardzo cenna, ponieważ pozwoli nam zaoszczędzić nie tylko czas, ale też sporo nerwów oraz pieniędzy.

Co ważne, kiedy poszukiwany jest przez nas radca prawny, mecenas, obrońca, czy też adwokat Wejherowo to miejscowość, gdzie z pewnością znajdziemy odpowiedniego specjalistę.

Adwokat

Warto wiedzieć, że wykonywanie zawodu adwokata, regulowane jest w ustawie Prawa o adwokaturze. To właśnie na niej bazuje samorząd adwokacki oraz na jej podstawie przeprowadzone są egzaminy na aplikacje oraz adwokaci prowadzą swoją działalność. Ustawa ta jasno reguluje, na czym polega praca adwokata, a dokładnie to, że jego pomoc prawna polega na sporządzaniu opinii prawnych, udzielaniu porad prawnych, występowaniu przed sądem i przed urzędami oraz opracowywaniu projektów różnego rodzaju aktów prawnych.

Radca prawny

Bez względu na to, czy to radca prawny w Wejherowie czy w Warszawie, zasady wykonywania tego zawodu także reguluje ustawa. Zgodnie z zapisami w jednym z jej artykułów, praca radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej.

Na czym polegają różnice?

Zanim jeszcze doszło do zmian w przepisach, klient mógł dostrzec jedną generalną różnicę między adwokatem, a radcą prawnym. Wcześniej, wyłącznie adwokat mógł pełnić rolę obrońcy w karnych i karnoskarbowych sprawach. Radcowie prawni w Wejherowie i wszędzie indziej, nie mogli reprezentować swoich klientów w sprawach tego typu. Aktualnie, o ile radca nie pozostaje w stosunku do pracy, jest to jak najbardziej możliwe. Jeszcze nie tak dawno nie mógł on występować w sprawach rodzinnych, natomiast zmieniono ten zapis w 2007 roku. Ponadto, warto nadmienić, że radca prawny nie może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy w konkretnej firmie, musi być to kancelaria prawna. Natomiast adwokaci, muszą realizować się w swoim zawodzie jedynie indywidualnie, w swojej działalności gospodarczej albo w roli wspólnika spółki. Różnice są dość istotne, ponieważ współpracując z adwokatem, jesteśmy w stanie zawiązać jedynie umowę cywilno prawną, w wypadku radcy prawnego, istnieje już możliwość umowy o pracę. Patrząc na to jednak z perspektywy przeciętnego człowieka, nie ma to większego znaczenia.

Reasumując zagadnienie

Nie milkną głosy o próbach połączenia tych obydwu zawodów w jeden. Polska to bowiem jeden z nielicznych państw całego starego kontynentu, gdzie istnieje zjawisko aż tak sporego dualizmu prawniczych zawodów. W innych krajach, można się spotkać raczej wyłącznie z jednym zawodem. W związku z takim stanem rzeczy, w Polsce pracuje się nad tym, aby doszło jednak do połączenia, chociaż niewiadomo na ile będzie to sprawne, a co więcej – czy będzie też skuteczne.

Póki co, musimy wyróżniać dwa osobne zawody. Tak samo w wypadku adwokata, jak i radcy prawnego, czy też prawnika w Wejherowie, możemy się do nich udać, kiedy nasze problemy dotyczą prawa cywilnego, administracyjnego czy też rodzinnego. W każdym wypadku, możliwe będzie reprezentowanie nas w sądzie administracyjnymi, sądzie cywilnym, a nawet przed Trybunałem konstytucyjnym oraz Sądem Najwyższym. To samo dotyczy organów i urzędów władzy publicznej i samorządu terytorialnego. Jasno zatem widać, że warto znać różnice jakie zachodzą pomiędzy tymi zawodami i co z tych różnic wynika.

Adwokat w Wejherowie, a radca prawny – na czym polega różnica?