W dniach 26-27 stycznia koło łowieckie „Koliber” planuje polowanie zbiorowe w okolicy ul. Świerczów. Poniżej - zgodnie z ustawowymi wymaganiami - prezentujemy obwieszczenie w tej sprawie.
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

informujące o planowanym polowaniu zbiorowym.
 
Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tekst jednolity: Dz.U. 2018.2033) podaje się do publicznej wiadomości informację o planowanym polowaniu zbiorowym organizowanym przez Koło Łowieckie „KOLIBER” z siedzibą w Kłudzicach przy ul. Łanowej 12 – dzierżawcę obwodu łowieckiego nr 221.

Termin planowanego polowania zbiorowego:
26.01.2019 r. i 27.01.2019 r.
Teren objęty planowanym polowaniem zbiorowym:
ul. Świerczów.

Jednocześnie informuje się właścicieli, posiadaczy lub zarządców gruntu o możliwości złożenia, do właściwego ze względu na położenie gruntów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, sprzeciwu wraz z uzasadnieniem w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego.
W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (www.bip.piotrkow.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (www.piotrkow.pl).

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.