Zarząd Powiatu Piotrkowskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok
Na III Sesji Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim VII kadencji, Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium oraz wotum zaufania za swoje działania w 2023 roku. To wyjątkowe wyróżnienie jest efektem oceny pracy poprzedniej kadencji, która zakończyła się w kwietniu tego roku.

Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu

Podczas III Sesji Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim VII kadencji, Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania za swoją działalność w 2023 roku. Warto zaznaczyć, że ocena dotyczyła głównie działań poprzedniej kadencji Rady i Zarządu Powiatu, która zakończyła się w kwietniu tego roku. Przewodniczący Zarządu, Starosta Piotr Łączny, wyraził wdzięczność radnym poprzedniej kadencji, współpracownikom oraz wszystkim, z którymi miał okazję pracować, podkreślając, że sukcesy powiatu to zasługa wielu osób oraz instytucji.

Współpraca z samorządem wojewódzkim

W posiedzeniu uczestniczył również były Przewodniczący Zarządu, obecnie Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Piotr Wojtysiak. Wojtysiak zadeklarował chęć współpracy pomiędzy samorządem województwa a powiatem piotrkowskim. Ta deklaracja jest szczególnie istotna, ponieważ współpraca między różnymi szczeblami administracji może przynieść korzyści dla mieszkańców powiatu, zwłaszcza w kontekście realizacji wspólnych projektów i inicjatyw.

Projekt "Rodzina w Centrum" i plany na przyszłość

Rada Powiatu wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu "Rodzina w Centrum", który będzie współfinansowany przez Unię Europejską. Dzięki temu projektowi dzieci z rodzin zastępczych otrzymają dodatkową pomoc w postaci zajęć socjoterapeutycznych, integracyjnych, psychologicznych oraz przygotowujących do dorosłego życia. To ważne wsparcie, które pomoże młodym ludziom lepiej radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia i przygotować się do przyszłości.

Radni przyjęli również plany pracy Rady Powiatu i Komisji Stałych na drugą połowę roku. Podjęte uchwały są dostępne na Portalu Mieszkańca, co umożliwia mieszkańcom śledzenie działań lokalnych władz i angażowanie się w życie społeczności.

Podsumowanie

III Sesja Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim była okazją do podsumowania i docenienia działań poprzedniej kadencji. Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu to dowód na skuteczność i zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców. Współpraca z samorządem wojewódzkim oraz realizacja projektów takich jak "Rodzina w Centrum" pokazują, że lokalne władze dążą do poprawy jakości życia w powiecie. Mieszkańcy mogą z optymizmem patrzeć na przyszłość, wiedząc, że ich potrzeby są priorytetem dla lokalnych władz.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe Piotrków Trybunalski