IMG_2631
W miniony czwartek (25 maja) odbyły się w naszym mieście spacery badawcze będące elementem konsultacji społecznych w ramach przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Mieszkańcy przeszli trzema trasami.
"Śródmieście", "Żwirki" i "Bugaj" - pod tymi nazwami, kryły się trzy trasy spacerów badawczych, jakie odbyły się w naszym mieście w miniony czwartek (25 maja). Spacery to jeden z etapów konsultacji społecznych, jakie prowadzi magistrat w ramach przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta.

Uczestnicy spaceru w obszarze „Śródmieście” analizowali możliwości rewitalizacji terenów zielonych na tym terenie. Omawiano możliwości ożywienia skweru St. Srzednickiego przy ulicy Cmentarnej, skweru J. Chełmońskiego przy ul. Sienkiewicza, terenu wokół wieży ciśnień oraz skweru Rawity-Witanowskiego przy ul. Wojska Polskiego. Wśród pomysłów pojawiły się projekty dotyczące stworzenia miejsc przyjaznych i dostępnych dla rodzin z dziećmi oraz utworzenie wokół wieży ciśnień terenu dedykowanego podróżnym oczekującym na pociąg lub autobus.

W obszarze „Żwirki” wśród pomysłów pojawiły się projekty umożliwiające aktywne spędzanie czasu wolnego dedykowane mieszkańcom okolicznych osiedli.

Uczestnicy spaceru na trasie „Bugaj” zgłaszali m.in. potrzebę rewitalizacji targowiska przy ul. Wyzwolenia, przeorganizowania terenów zielonych, konieczność oczyszczenia zbiornika wodnego, wybudowania przystanku z wypożyczalnią oraz miejsc do grillowania.
Zainteresowani zwracali także uwagę na zwiększenie aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych na danym terenie oraz potrzebę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tam, gdzie jeszcze on nie obowiązuje.

- Spacery badawcze to interaktywna, terenowa metoda poznania opinii mieszkańców na temat obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Poprzez tę formę spotkania chcemy poznać odczucia, oczekiwania oraz potrzeby piotrkowian związane z różnymi aspektami funkcjonowania miasta – mówi Jolanta Kopeć, kierownik Biura Partnerstwa i Funduszy piotrkowskiego magistratu.
 
Przypominamy, że konsultacje społeczne trwają do 30 czerwca br. Projekty rewitalizacyjne można zgłaszać na fiszy projektowej, o czym pisaliśmy TUTAJ.