DSC_1304
Konsorcjum dwóch piotrkowskich firm zmodernizuje ulicę Roosevelta. Magistrat wybrał wykonawcę inwestycji.
- Na realizację modernizacji ul. Roosevelta w budżecie miasta zabezpieczyliśmy ponad 29 mln zł - informują magistraccy urzędnicy i podają, że do przetargu na wykonanie modernizacji ul. Roosevelta stanęły trzy firmy. Wszystkie oferty mieściły się w kwocie zaplanowanej na to zadanie. Najkorzystniejszą z nich złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. To właśnie te firmy odpowiedzialne będą za przebudowę drogi. 

A co dokładnie obejmie inwestycja?
- Modernizację przejdą dwa odcinki. Pierwszy będzie wykonywany fragment od ul. Wroniej do granic miasta, ponieważ na ten odcinek posiadamy dokumentację techniczną. Z kolei odcinek od ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Towarowej będzie wykonany w formule "zaprojektuj i wybuduj". Prace obejmą wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej, chodników po stronie północnej, nawierzchni jezdni i oczywiście to, co na co dzień nie jest widoczne a wymaga kosztownych i długotrwałych prac, czyli praktycznie cała infrastruktura podziemna – wylicza prezydent Krzysztof Chojniak.

Szczegółowy zakres inwestycji przedstawia się następująco:

Dla odcinka ul. Roosevelta od ronda Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 do ul. Towarowej:
 • opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, technicznych, na podstawie załączonego programu funkcjonalno;
 • użytkowego, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, a następnie wykonanie na tej podstawie robót budowlanych;
 • wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni;
 • budowę chodników dla pieszych;
 • budowę ciągów pieszo – rowerowych; 
 • przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami niższych klas; 
 • przebudowę parkingu wzdłuż ulicy Roosevelta przy szpitalu;
 • przebudowa parkingu wzdłuż ulicy Roosevelta między ulicami Adama Próchnika a Czarną;
 • budowę i przebudowę zjazdów publicznych;
 • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych;
 • budowę i przebudowę zatok autobusowych w ciągu ulicy Roosevelta wraz z peronami;
 • budowę peronów przy przystankach autobusowych zlokalizowanych przy jezdni;
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej;
 • likwidację kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz zabezpieczenie sieci na czas trwania robót;
 • budowę doświetla czy przejść dla pieszych;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • budowę kanału technologicznego;
 • budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym,
 • budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym,
 • wycinkę drzew w niezbędnym zakresie;
 • założenie obszarów zielonych – nasadzenia kompensacyjne, trawniki, krzewy itp.;
 • montaż elementów małej architektury, - uporządkowanie terenu,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
Dla odcinka ul. Roosevelta od ul. Wroniej do ul Granicznej: 
 • wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni;
 • budowę chodników dla pieszych;
 • budowę ciągów pieszo – rowerowych;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami niższych klas;
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych;
 • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych;
 • budowę zatok autobusowych w ciągu ulicy Roosevelta wraz z peronami;
 • budowę peronów przy przystankach autobusowych zlokalizowanych przy jezdni;
 • przebudowę istniejącej pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Roosevelta i Granicznej;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • likwidację kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz zabezpieczenie sieci na czas trwania robót;
 • budowę doświetlaczy przejść dla pieszych budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym,
 • przebudowę i zabezpieczenie kolidujących z inwestycją sieć elektryczną - oświetlenia ulicznego;
 •  wycinkę drzew (samosiejek) w niezbędnym zakresie;
 • założenie obszarów zielonych – trawniki;
 • montaż elementów małej architektury;
 • uporządkowanie terenu;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
Na przebudowywanych odcinkach zostanie ustawione oświetlenie LED oraz ławki i kosze. Na odcinku Wronia Graniczna znajdzie się też próg zwalniający.
 
Wyłoniony wykonawca na realizację inwestycji będzie miał 24 miesiące od daty podpisania umowy. Koszt inwestycji z przetargu to 22.460 871,32 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane będzie w oparciu o dofinansowanie z rządowego programu "Polski Ład".