sLEED12131
W związku z pojawianiem się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji dotyczących sytuacji finansowej Piotrkowa Trybunalskiego przedstawiamy fakty dotyczące zadłużenia miasta.
W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej lansowane są przez niektóre osoby tezy dotyczące złej kondycji finansowej Piotrkowa Trybunalskiego w kontekście nadmiernego zadłużenia miasta. Propagowanie takich informacji to KŁAMSTWO!

Miasto Piotrków Trybunalski MA STABILNĄ i BEZPIECZNĄ SYTUACJĘ FINANSOWĄ. Świadczą o tym wskaźniki ekonomiczne oraz fakt lokowania wolnych środków na lokatach bankowych.
Poziom zadłużenia na 31.12.2022r. wynosi 105.257.122 zł przy dochodach 583.651.371,02 zł, czyli zadłużenie stanowi 18,03% dochodów (przy dawnym limicie 60%).
Wskaźnik obciążenia długu wynosi 4,29 % (przy dopuszczalnym limicie dla naszego miasta 12,52%).
Warto zaznaczyć, że W DWÓCH OSTATNICH LATACH MIASTO NIE ZACIĄGNĘŁO NAWET ZŁOTÓWKI KREDYTU!

Dodatkowo miasto posiada wolne środki, które lokuje w bankach na lokatach. I tak w tym tygodniu założyliśmy lokatę bankową na 22 mln zł.

Kolejnym KŁAMSTWEM jest rozpowszechnianie informacji o rzekomych 10 mln zł kredytu na inwestycje, w tym na planowaną budowę basenów przy ul. Żwirki.

Prawda jest taka, że miasto uruchomiło możliwość finansowania przejściowego deficytu na rachunku bieżącym miasta pieniędzmi bankowymi do kwoty 10 mln zł. Taką sytuację można przyrównać do debetu w rachunku wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe. Podpisanie umowy na taką usługę nie jest równoznaczne z zaciągnięciem długu. 
W ostatnich latach, mimo wydania zarządzeń o możliwości skorzystania z tej usługi, miasto nie miało takiej potrzeby.

Zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu jest zgodne z ustawą o finansach publicznych i jest stosowane przez dużą ilość gmin w Polsce. Przypominamy, że politykę finansową miasta nadzoruje Regionalna Izba Obrachunkowa.