sleed121-1676889194
Obniżenie podatku VAT na ciepło do poziomu 5% oraz objęcie przedsiębiorców rekompensatami za rachunki za ciepło systemowe to dwie kwestie, o które prezydent Krzysztof Chojniak apeluje do Premiera RP Mateusza Morawieckiego.
Sygnały z innych miast w kraju, w tym również apele prezydenta Krzysztofa Chojniaka i innych samorządowców kierowane do Premiera RP oraz parlamentarzystów przyniosły efekt w postaci wdrożenia nowelizacji ustawy "w zakresie niektórych źródeł ciepła". 

Przepisy weszły już w życie i w ciągu najbliższych dni Prezes Urzędu Regulacji i Energetyki w Warszawie ustali dla każdego przedsiębiorstwa ciepłowniczego w kraju taryfy wytwarzania i dostarczania ciepła.
Jak tylko poznamy te ceny miejska spółka Elektrociepłownia Piotrków poinformuje o tym facie wszystkich zarządców nieruchomości, do których dostarcza ciepło systemowe. Wówczas spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS ustalą wysokość zaliczek na ciepło systemowe.  Wprowadzenie ww. nowelizacji było niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców, ponieważ przełoży się to na niższe rachunki za ogrzewanie mieszkań.

Wspomniana nowelizacja ustawy „w zakresie niektórych źródeł ciepła” nie dotyka jednak niezwykle ważnej kwestii obniżenia stawki podatku VAT na ciepło do ubiegłorocznego poziomu, tj. do 5%. 
W niezwykle trudnej sytuacji znajdują się również przedsiębiorcy, których rekompensaty za rachunki za ciepło nie dotyczą, przez co wciąż muszą mierzyć się z drastycznymi podwyżkami rachunków za ciepło. 

W imieniu mieszkańców naszego miasta prezydent Krzysztof Chojniak ponownie zaapelował do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, aby władze centralne niezwłocznie zajęły się powyższymi sprawami. Treść apelu poniżej oraz do pobrania z załącznika.

Pan
Mateusz Morawiecki
Premier RP

W minioną środę, 14 lutego 2023 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm, który ma ograniczyć wzrost cen ciepła systemowego dla odbiorców indywidualnych. Zgodnie z zapisami „noweli” wspomniany wzrost nie może być większy niż 40 proc. netto w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r.

Wprowadzenie tych rozwiązań było niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców, ponieważ przełoży się to na niższe rachunki za ogrzewanie mieszkań. Cieszę się, że zarówno mój apel, jak i apele innych samorządowców zostały uwzględnione przez rząd.

Dziękując za reakcję, ale również za odpowiedź na moje pismo, pragnę zwrócić uwagę jeszcze na dwie bardzo istotne kwestie.
Wciąż niezwykle ważne jest obniżenie stawki podatku VAT na ciepło do ubiegłorocznego poziomu, tj. do 5%. Byłoby to istotne odciążenie mieszkańców borykających się z powszechnym wzrostem codziennych kosztów życia.

W niezwykle trudnej sytuacji znajdują się obecnie przedsiębiorcy. W wyżej wspomnianej „noweli” ustawy nadal brakuje mechanizmów, które miałyby ich chronić przed drastycznymi podwyżkami rachunków za ciepło. Zwraca się do mnie wielu właścicieli firm, którzy ogrzewają lokale ciepłem systemowym. Szczególnie są to drobni (często firmy jednoosobowe) i średni przedsiębiorcy. W rozmowach zwracają uwagę, że wraz z początkiem roku ich rachunki za ogrzewanie wzrosły o kilkaset procent. Właściciele firm zaznaczają, że za chwilę nie będzie ich stać na najem lokali, a prowadzenie działalności gospodarczej stoi pod znakiem zapytania.

W imieniu mieszkańców mojego miasta apeluję o pilne zajęcie się powyższymi sprawami i niezwłoczne wdrożenie odpowiednich przepisów w tym zakresie. Skuteczność i szybkość działania w powyższych kwestiach jest niezwykle ważna i potrzebna.
 
Krzysztof Chojniak

Załączniki artykułu

Apel do Premiera RP VAT i firmy (Pobrań: 30)