edb — kopia
W piątek (27 stycznia) ruszyła rządowa aplikacja do prowadzenia dziennika budowy w formie elektronicznej. Inwestor może wybrać czy nadal chce prowadzić dziennik budowy w wersji papierowej, czy w nowej formie elektronicznej. Od 2030 r. wersja elektroniczna będzie obowiązkowa.
 
Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem na budowie, w którym rejestruje się przebieg robót budowlanych. Od 27 stycznia dostępna jest aplikacja, która umozliwia prowadzenie dziennika budowy w formie elektronicznej.

Elektroniczny Dziennik Budowy może założyć każdy inwestor po otrzymaniu pozwolenia na budowę np. budujący dom jednorodzinny. Zakłada się go i prowadzi za pośrednictwem strony https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl/.

Można również skorzystać z aplikacji mobilnej EDB, dostępnej za darmo w sklepach z aplikacjami. Aby możliwe było założenie cyfrowego dziennika, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód, ewentualnie potwierdzić swoją tożsamość z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.
Po otrzymaniu dziennika inwestor może do aplikacji dodać pozostałych uczestników procesu budowlanego (kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego). Prowadzenie EDB odbywa się przez umieszczanie w nim odpowiednich wpisów ułożonych, jak w tradycyjnym dzienniku. Zaletą aplikacji jest możliwość filtrowania i wyszukiwania informacji po różnych parametrach, jak aktualność wpisu, funkcja autora, czy autor wpisu.
Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje przez nadanie mu w systemie EDB statusu „zamknięty”. Dokonuje tego kierownik budowy jednym kliknięciem po zakończeniu wszystkich prac budowlanych bądź rozbiórkowych.
 
- Referat Architektury i Budownictwa piotrkowskiego magistratu przygotowany jest na obsługę Elektrycznego Dziennika Budowy - informuje kierownik Janusz Korczak Ziołkowski i dodaje, że do tej pory żadne zgłoszenie tego typu jeszcze do urzędu nie wpłynęło.