DSC_4479
W piątek (25.11) w Urzędzie Miasta odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miast i gmin wchodzących w skład MOF, przedstawiciele Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o oraz doradca partnerstw w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus.


 
Podczas spotkania przedstawiciel wykonawcy zaprezentował aktualny stan "zapisów" Strategii ZIT MOF, zmiany i wyjaśnienia Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odnośnie sposobu finansowania i realizacji projektów zintegrowanych z Funduszy dla Łódzkiego 2027 (dawne RPO).
Przez przedstawicieli miast i gmin zgłoszone zostały uwagi i opinie odnoszące się do dalszych działań. Spotkanie zakończono ustaleniami i uzgodnieniami nad zakresem prac, mając na uwadze zmiany i wyjaśnienia dot. Funduszy dla Łódzkiego 2027 oraz sprawami organizacyjnymi.

Przypomnijmy, że Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Piotrków Trybunalski - Bełchatów - Radomsko to obszar obejmujący 25 gmin (8 jednostek z powiatu piotrkowskiego oraz miasto Piotrków Trybunalski, 9 z powiatu radomszczańskiego i 7 z powiatu bełchatowskiego), który będzie miał uprzywilejowaną pozycję w walce o pieniądze unijne w trybie pozakonkursowym. Nasze miasto jest liderem oraz jednym z twórców MOFu.