DSC03113
Powywracane kosze na śmieci, połamane ławki, pomazane mury - to tylko niektóre przykłady wandalizmów, jakie w ciągu ostatnich miesięcy można zauważyć w naszym mieście. Ostatnio obiektem szczególnego zainteresowania wandali stały się - ponownie - wiaty przystankowe.
Wiaty przystankowe służą pasażerom zarówno komunikacji miejskiej, jak i regionalnej dając schronienie, szczególnie w czasie złych warunków atmosferycznych. Niestety od wielu lat wiaty są obiektem licznych aktów wandalizmu.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta dba o stan wiat przystankowych, dokonując ich bieżących napraw i modernizacji. Reaguje też na sygnały mieszkańców w zakresie dostawiania ławek na miejscach przystankowych czy też nowych wiat.
- W tym roku wydalismy już na infrastrukturę przystankową (bez sprzątania) kwotę ok. 114 tys. zł. Środki te zostały w dużej mierze przeznaczone na likwidację uszkodzeń wiat powstałych nie w wyniku ich codziennego użytkowania a aktów wandalizmu takich jak tłuczenie szyb czy wypisywanie bohomazów. Od początku roku odnotowano prawie 50 takich zdarzeń - wylicza Agata Wypych z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Każdy zaobserwowany przypadek wandalizmu jest zgłaszany na Policję celem ścigania chuliganów. Sprawcy tych czynów odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody, jak też nakładane na nich są dodatkowe kary i koszty związane m.in. z prowadzonym postępowaniem sądowym.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców, którym uda się uchwycić sprawców "na gorącym uczynku" o zgłaszanie służbom porządkowym wszelkich przypadków niszczenia naszego wspólnego mienia. Powiedzmy: NIE dewastacji przystanków i nie pozwólmy, aby wandale zostawali bezkarni.
Szpetne napisy, wulgaryzmy oraz zdewastowane wiaty przystankowe psują wizerunek miasta oraz pozostawiają negatywne odczucia nie tylko u mieszkańców, ale oraz u gości i turystów odwiedzających Piotrków.

O wielości zdarzeń i skali problemu świadczy poniższa galeria.