W czwartek, 17 listopada 2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy pn. „Niepełnosprawność - praktyczny warsztat z wykorzystaniem narzędzi symulujących", zrealizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego „Zmysłowisko". Podczas spotkania uczestnicy mogli poczuć się jak osoba z niepełnosprawnością i spojrzeć na świat z perspektywy kogoś poruszającej się na wózku czy niewidomego. Bibliotekarze mogli przymierzyć kombinezon starości, którego ubranie umożliwiło im doświadczenie świata z perspektywy osoby w wieku około osiemdziesięciu lat oraz założyć rękawiczki symulujące objawy choroby Parkinsona. To sprawiło, że sami mogli zweryfikować z jakimi utrudnieniami spotykają się takie osoby.
Trenerzy uwrażliwili bibliotekarzy na potrzeby tej grupy społecznej, przełamali stereotypy i bariery, dostarczyli wiedzę na temat prawidłowych postaw i zachowań.
Szkolenie poprowadzili trenerzy ze stowarzyszenia CREO – Joanna Bauerfeind – koordynatorka projektów CREO, absolwentka poznańskiego AWF i doktor nauk o kulturze fizycznej, związana ze sportem osób z niepełnosprawnościami - przez 8 lat kierowała działaniami Reprezentacji Polski Rugby na Wózkach jako manager kadry i Sławomir Florkowski z Fundacji Polska Bez Barier, były rugbysta kadry narodowej na wózkach, od 17 lat po wypadku motocyklowym poruszający się na wózku.

Środki na realizację zadania pozyskane zostały z projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez PFRON w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.