Było historycznie, poetycko, muzycznie i sentymentalnie… Spotkanie pt. „Słowne, muzyczne i fotograficzne kartki z podróży Witolda Stawskiego po Kresach”, z wprowadzeniem dr Marty Walak i śpiewem Aleksandry Fidziańskiej zgromadziło liczną i wspaniałą publiczność.