raport-1522409250-1588845425
Gotowy jest raport o stanie miasta za 2021 rok. Mieszkańcy zainteresowani wzięciem udziału w debacie na temat dokumentu mogą zgłaszać się do 24 maja.
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym Prezydent Miasta przedstawia radnym i mieszkańcom "Raport o stanie miasta" za miniony rok (do pobrania w załączniku poniżej). Dokument ten stanowi podsumowanie działań prezydenta w 2021 roku, a w szczególności realizacji: polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego. Jest on także podstawą do udzielenia prezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi wotum zaufania.

Przed głosowaniem uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi miasta wotum zaufania odbywa się debata na temat Raportu, w której uczestniczą radni oraz zainteresowani mieszkańcy naszego miasta.

Mieszkaniec zainteresowany udziałem w debacie powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego swoje pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Wzór zgłoszenia z listą poparcia publikujemy w załączniku poniżej.
Zgłoszenie z listą poparcia (oryginał) należy złożyć osobiście najpóźniej do 24 maja 2022 r., do godz. 15.00, w Biurze Rady Miasta, Pasaż Rudowskiego 10, tel. 44 732-77-30 i  44 732-77-28, w celu zarejestrowania w kolejności wpływu.
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu, podczas sesji 25 maja 2022 r., według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Załączniki artykułu

wzor_zgloszenia do debaty (Pobrań: 20)
Raport o stanie miasta za 2021 (Pobrań: 58)