Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

DSC_1368
W poniedziałek (11.10) w Mediatece 800-lecia odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne dotyczące powołania do życia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piotrków - Bełchatów - Radomsko.
Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) to obszar składający się z kilku gmin, który będzie miał uprzywilejowaną pozycję w walce o pieniądze unijne w trybie pozakonkursowym. Piotrków Trybunalski jest liderem oraz jednym z twórców MOF Piotrków Trybunalski-Bełchatów-Radomsko. Współpraca przyjmie formę porozumienia międzygminnego, które służyć ma realizacji zadań w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
- Jesteśmy już na etapie, kiedy wszystkie samorządy podjęły uchwały o przystąpieniu do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przed nami kolejny krok, czyli sformułowanie porozumienia niezbędnego do wypracowania planu działania strategii MOF - mówił prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak rozpoczynając dzisiejsze spotkanie robocze ws. powołania do życia MOF Piotrków - Bełchatów - Radomsko.
 
 Z kolei sekretarz miasta Bogdan Munik przybliżył szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania MOF.
- Każda gmina, która wejdzie w nasz MOF, dysponować będzie w zgromadzeniu ogólnym jednym głosem. Wszelkie decyzje dotyczące Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego będą zapadać na spotkaniach ogólnych w formie uchwał. Natomiast finansowanie działalności MOF-u nastąpi w formie dotacji, która będzie przekazywana przez każdą gminę wchodzącą w skład MOF-u. Jej wysokość będzie obliczana dla każdego samorządu indywidualnie z iloczynu stawki bazowej i liczby mieszkańców danej gminy – wyliczał sekretarz.

Obecni na spotkaniu samorządowcy zgłosili swoje propozycje, uwagi oraz spostrzeżenia do przedstawionego projektu porozumienia. Przez kilka następnych dni dokument przyjmie ostateczną wersję i zostanie uroczyście podpisany przez włodarzy wszystkich gmin wchodzących w skład MOF. Tym samym oficjalnie do życia zostanie powołany MOF Piotrków - Bełchatów - Radomsko, który obejmuje łącznie 25 samorządów.

Po podpisaniu porozumienia piotrkowski magistrat przystapi do ogłoszenia przetargu na orzygotowanie strategii rozwoju MOFu do 2027 roku. Dokument wyznaczy kierunki rozwoju MOFu w zakresie zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
Z informacji przekazanych przez marszałka województwa łódzkiego wynika, iż dla MOF Piotrków Trybunalski – Bełchatów - Radomsko przeznaczone zostaną środki finansowe w kwocie prawie 42 mln euro.