Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

DSC_5018
W piotrkowskim Urzędzie Miasta powstał punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”. Dzięki niemu piotrkowianom łatwiej będzie dowiedzieć się o możliwościach pozyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła.
Realizacja programu będzie możliwa dzięki porozumieniu, które miasto podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na jego podstawie miasto będzie prowadziło punkt konsultacyjny. Dzięki niemu mieszkańcom naszego miasta będzie łatwiej ubiegać się o dofinansowanie.
- Do naszych zadań będzie należało udzielanie informacji osobom zainteresowanym oraz pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie – mówi Barbara Król, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który będzie odpowiadał za prowadzenie punktu.

Punkt prowadzony będzie przez pracownice referatu, które będą udzielać informacji od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 w magistracie przy ul. Szkolnej 28 (pok. 149). W sprawie programu można kontaktować się również pod numerami telefonów: 44 732 18 23, 44 732 18 24, 44 732 18 22.