18 grudnia 2019 r. o godz. 18:00 odbędzie się promocja książki Barbary Gajewskiej i Agnieszki Illinicz-Kiełkiewicz „Listy do Małego Księcia”.

Agnieszka Illinicz-Kiełkiewicz - artystka pochodząca z Kresów Wschodnich z Piotrkowem związana jest nieprzerwanie od czasów swojego dzieciństwa. Autorka książek, wieloletni pedagog. Jej dorobek plastyczny obejmuje malarstwo w technice oleju, gwaszu, pasteli, ekoliny, tkaninę artystyczną i unikatową, rysunek, grafikę wydawniczą (ilustracja książkowa, pocztówka artystyczna, grafika prasowa). Techniką najbliższą sercu artystki jest jednak collage i rysunek.

Barbara Gajewska - autorka pochodząca z Żarnowa, od lat związana z Piotrkowem. Jest emerytowaną nauczycielką języka polskiego. Od wielu lat pisze wiersze liryczne, a także prozę poetycką. Swoje utwory publikowała w różnych czasopismach. Jest laureatką kilku ogólnopolskich konkursów literackich.

Promocja książki odbędzie się w Auli Mediateki 800-lecia. Zapraszamy!