Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

Piotrkowscy policjanci we współdziałaniu z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przeprowadzili działania prewencyjno-profilaktyczne w miejscu niestrzeżonego przejazdu kolejowego na ulicy Moryca. Akcja ma na celu ograniczenie liczby zdarzeń na przejazdach oraz edukację uczestników ruchu drogowego na rzecz bezpiecznych zachowań.

Policjanci niejednokrotnie przypominają, że znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w rejonach przejazdów kolejowych i świadomość zagrożenia, ratuje życie.

Funkcjonariusze z piotrkowskiej drogówki i dzielnicowi, 19 lipca 2019 roku, w godzinach 09:00 – 12:00 patrolowali miejsce niestrzeżonego przejazdu kolejowego na ulicy Moryca w Piotrkowie Trybunalskim. Policjanci apelowali o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach niestrzeżonych.To tam właśnie najczęściej lekceważone są przepisy regulujące prawidłowe zasady przejeżdżania przez tory, kończące się tragicznie ponieważ w konfrontacji z pędzącym pojazdem szynowym zarówno kierowca jak i pieszy zazwyczaj nie mają szans na przeżycie. Droga hamowania pociągu, o masie rzędu kilkuset ton, nawet przy niewielkich prędkościach, jest kilkunastokrotnie dłuższa niż zwykłego pojazdu!

Funkcjonariusze przypominali jakie zachowania sa bezwzględnie niedopuszczalne:

-niedostosowywanie się kierujących i pieszych do znaków usytuowanych przed przejazdami kolejowymi

-ignorowanie sygnału dźwiękowego podawanego przez zobowiązanego do tego maszynisty zbliżającego się do przejazdu kolejowego

-omijanie opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżanie na przejazd jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone

-wyprzedzanie na przejazdach lub bezpośrednio przed nimi

-przechodzenie pieszych przez tory w miejscach niedozwolonych

Policja apeluje! Nie lekceważ przepisów dotyczących przejazdów kolejowych!

  • znak drogowy - przejazd kolejowy z zaporami
  • policjanci kontrolują kierującego pojazdem podczas akcji bezpieczny przejazd kolejowy

1000 Znaków do wykorzystania