Piotrkowscy policjanci przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania funkcjonariuszy ukierunkowane były na eliminowanie zagrożeń związanych z naruszeniem przepisów ruchu drogowego, również tych związanych z ochroną środowiska.

17 lipca 2019 roku, w godzinach 06:00 – 22:00 funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego piotrkowskiej komendy czuwali nad porządkiem i bezpieczeństwem na drogach. Zwracali szczególną uwagę na wykroczenia, stanowiące główne przyczyny wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Piotrkowscy mundurowi nałożyli 8 mandatów karnych, aż 6 z nich za wykroczenie jakim jest przekroczenie dozwolonej prędkości, nałożono 1 mandat na kierującego samochodem, który omijał pojazd przed przejściem dla pieszych. Zatrzymano również 5 dowodów rejestracyjnych, w tym 4 za brak aktualnych badań technicznych pojazdu, 1 za jego niewłaściwy stan techniczny.

Policjanci prowadzili tez działania kontrolno-prewencyjne p.n. ,, SMOG". Według obowiązujących przepisów, pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych. W przypadku, kiedy pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.

Funkcjonariusze reagowali w przypadku ujawnienia uszkodzeń układów wydechowych, czyli czynników zagrażających bezpieczeństwu a także prowadzących do nadmiernego zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Policjanci podczas akcji przypominali kierującym, że transport przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza a niesprawne pojazdy emitując toksyczne spaliny powodują powstawanie smogu, który jest już problemem na skalę światową.

Podczas działań piotrkowscy policjanci skontrolowali 40 pojazdów. Kontrole przeprowadzono wykorzystując analizatory spalin ale też sprawdzano stan techniczny pojazdów mechanicznych bez urządzeń pomiarowych . Mundurowi nie stwierdzili przypadków  nieprawidłowości w składzie spalin.

  • policjantka w trakcie kontroli pojazdu podczas akcji ,, SMOG"
  • policjant kontrolujący emisję szkodliwych substancji przy pomocy analizatora spalin

1000 Znaków do wykorzystania