Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

Specjaliści podkreślają, że rynek nieruchomości w Polsce to nadal świetna przestrzeń dla zyskownych, a zarazem bezpiecznych inwestycji. Oczywiście, problem jest nieco bardziej złożony, niż może się to z pozoru wydawać. Rekomendacje odnośnie inwestowania w szeroko rozumianą branżę nieruchomości mieszkalnych rzecz jasna w ogromnej mierze wynikają z naprawdę imponującego tempa rozwoju, jaki notuje rynek nieruchomości mieszkalnych w Polsce.

Co więcej, niemal dokładnie te same czynniki, które kreują aktualną tendencję wzrostową, stanowią również bazę dla optymistycznych prognoz jeżeli chodzi o dalszy rozwój rodzimego sektora domów i mieszkań w Polsce. Mowa tutaj przede wszystkich o takich faktorach, jak rosnące wskaźniki urbanizacji polskiego społeczeństwa, coraz wyższe płace Polaków, napływ do Polski obcokrajowców( w tym dobrze wykształconych obywateli Europy Zachodniej) a także relatywnie łatwa dostępność kredytów hipotecznych oferowanych przez banki.

Jak racjonalnie inwestować w nieruchomości?

Z drugiej natomiast strony można mówić o postępującej degradacji tych form lokowania kapitału, które do tej pory uchodziły za najbardziej atrakcyjne. Przykładowo, inwestowanie w akcje spółek giełdowych, większość funduszy inwestycyjnych a także waluty obce jest uznawane aktualnie za obarczone wysokim ryzykiem straty. Z kolei takie formy inwestycji, jak lokaty bankowe czy obligacje Skarbu Państwa są po prostu nieopłacalne lub też cechują się znikomą zyskownością(zyski z ledwością lub w ogóle nie równoważą wzrostu inflacji).

Warto jednak pamiętać, że nie w każdych warunkach inwestowanie w szeroko rozumiany rynek nieruchomości mieszkalnych okaże się zyskownym pomysłem lokowania kapitału. Jak każdy inny biznes, również inwestowanie w nieruchomości rządzi się określonymi prawami i regułami, które z całą pewnością warto znać przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji.

Jak racjonalnie inwestować w nieruchomości?

Przede wszystkim należy podjąć decyzję, jaką konkretnie odmianę inwestowania w rynek nieruchomości chcemy wybrać. Do wyboru zasadniczo są dwa warianty:

  1. Zakup nieruchomości z nastawieniem na wzrost jej wartości rynkowej w przyszłości
  2. Zakup mieszkania w celu wynajmowania go i zarabiania na wynajmie

W tym pierwszym przypadku konieczne będzie dokonanie możliwie jak najbardziej precyzyjnego rozeznania. W przypadku mniejszych miast należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak:

  1. Sytuacja oraz prognozy demograficzne
  2. Dynamika rozwoju gospodarczego, przede wszystkim w zakresie sektora usług
  3. Przeszła i obecna sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości a także prognozy na przyszłość

W odniesieniu do największych polskich miast należy zwracać uwagę przede wszystkim na charakterystykę oraz prognozy dla rozwoju konkretnej dzielnicy. Jak doskonale wiadomo, chociażby w Warszawie czy Krakowie niektóre dzielnice są uznawane za "wschodzące" i wyjątkowo przyszłościowe, natomiast w przypadku innych dzielnic prognozy nie są już tak optymistyczne.

Warto również zwrócić uwagę na istnienie innych wariantów, w tym przede wszystkim możliwości, jakie daje inwestowanie w nieruchomości premium w największych polskich miastach. Tutaj prognozy rozwoju są jeszcze lepsze, niż w odniesieniu do całego sektora nieruchomości mieszkalnych w wielkich miastach.

Więcej informacji

Pod adresem pozyczpodzastaw.pl dostępne są pożyczki pod zastaw dowolnej nieruchomości - sprawdź więcej