Piotrków Trybunalski z 23 mln zł dofinansowania na instalacje OZE
Piotrków Trybunalski zdobył znaczące dofinansowanie na rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki prawie 23 mln zł, miasto zrealizuje ambitny projekt, który przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, jak i instytucjom publicznym.

Ogromne wsparcie finansowe dla Piotrkowa na budowę instalacji OZE

Piotrków Trybunalski otrzymał prawie 23 mln zł na realizację projektu „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego — edycja II”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 24 mln zł, z czego 95% pokrywane jest z dofinansowania, a wkład własny miasta to nieco ponad 1,2 mln zł.

Projekt przewiduje instalacje OZE w domach mieszkańców i budynkach użyteczności publicznej

W ramach projektu zaplanowano montaż różnorodnych instalacji odnawialnych źródeł energii u 242 mieszkańców. Planowane są:

  • 219 instalacji fotowoltaicznych,
  • 170 magazynów energii,
  • 105 pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • 16 kolektorów słonecznych,
  • 6 kotłów na pellet,
  • 4 pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Dzięki tym instalacjom mieszkańcy będą mogli produkować energię elektryczną na swoje potrzeby, co znacząco obniży ich rachunki za prąd. Ponadto, inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co poprawi jakość powietrza w mieście.

Nowoczesne instalacje OZE w piotrkowskich instytucjach publicznych

Projekt obejmuje również instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika oraz w Przedszkolach Samorządowych nr 5, 7, 8 i 24 z Oddziałami Integracyjnymi powstaną instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii. Łącznie zainstalowanych zostanie 6 instalacji fotowoltaicznych i 2 magazyny energii.

Edukacja i zrównoważony rozwój jako fundament przyszłości miasta

Oprócz inwestycji w OZE, miasto realizuje cztery projekty edukacyjne w szkołach ponadpodstawowych na kwotę około 10 mln zł. Projekty te obejmują nowoczesne programy edukacyjne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2, 4, 5 i 6.

Prezydent Juliusz Wiernicki podkreśla znaczenie tych działań: „Realizacja tych projektów to krok w kierunku zrównoważonego rozwoju miasta, który przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, jak i instytucjom publicznym. Inwestycje w OZE oraz edukację to przyszłość, która staje się rzeczywistością dzięki takim rozwiązaniom. W tej chwili pracujemy nad aktualizacją harmonogramu realizacji projektu, ponieważ proces oceny wniosku wydłużył się o 6 miesięcy. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego, przyjaznego miasta, dlatego będziemy wspierać mieszkańców w inwestowaniu w ekologię. Mamy pomysły na kolejne projekty, ale też jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.”

Dzięki tym działaniom Piotrków Trybunalski staje się liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, pokazując, że inwestycje w odnawialne źródła energii i edukację mogą iść w parze, przynosząc wymierne korzyści dla społeczności lokalnej.


Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego